Recerca

Una eina global per mesurar el progrés cap als objectius d'eliminació de l'hepatitis C

Un grup de professionals liderat per ISGlobal defineix un mètode estàndard per a facilitar un informe clar i consistent entre diferents països i contextos

03.12.2019
Foto: Marco Verch

Com mesurar de manera efectiva el progrés global cap al control de l'hepatitis C? Un grup de professionals, liderats per l'investigador d’ISGlobal, Jeffrey V. Lazarus, ha consensuat una “cascada de cures” per a l'hepatitis C, amb etapes clarament definides. Aquest mètode estàndard, publicat en la revista Clinical Infectious Diseases, ajudarà a identificar llacunes i mesurar el progrés nacional i global cap als objectius de l'OMS per a 2030.

Redoblar esforços

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) crida a eliminar l'hepatitis viral com a amenaça de salut pública per al 2030. Específicament, les metes per a l'hepatitis C (VHC) inclouen reduir el 80% de casos nous, diagnosticar el 90% de persones infectades, tractar el 80% de persones diagnosticades, i reduir les morts un 65%. Per complir aquests objectius, els països hauran de redoblar esforços —dels 71 milions de persones que s'estima que estaven infectades amb VHC el 2015, només se'n van diagnosticar un 20%, i d'aquestes, un 7% va iniciar el tractament aquest any.

L'OMS va establir un sistema de seguiment amb 10 indicadors i un sistema en línia per a compilar les dades. Quatre d'aquests indicadors tenen a veure amb la cascada de cures, és a dir, quanta gent progressa en les diferents fases necessàries per a controlar la malaltia. “Monitorar la cascada de cures ajuda les persones que prenen decisions a identificar llacunes en el diagnòstic, la cura i el tractament, i permet mesurar el progrés cap a les metes 2030”, explica Jeffrey V Lazarus, coordinador de l'estudi.

Mesurar el progrés

El problema és que no hi ha una estratègia unificada per a definir les etapes de la cascada de cures per a l'hepatitis C. Per això, un grup de persones expertes en la clínica, l'epidemiologia i la salut pública es van reunir per a definir quines etapes cal d'incloure i com definir-les. El grup d'estudi va consensuar que calia definir quatre etapes fonamentals: persones infectades, diagnosticades, tractades i guarides. Van preparar definicions per a cada etapa que fossin fàcils d'entendre per una àmplia gamma d'actors interessats.

Van provar de seguida el mètode a Dinamarca, Noruega i Suècia, la qual cosa els va ajudar a revisar i afinar les definicions. L'estratègia els va permetre observar, per exemple, que entre el 2015 i el 2017, el nombre de persones tractades va incrementar a Noruega, mentre que va disminuir a Suècia i a les regions daneses analitzades.

Els autors reconeixen que podran sorgir problemes lligats a la disponibilitat de dades i la manera en què es col·lecten quan aquesta estratègia s'apliqui més àmpliament, sobretot en països de baixos recursos. No obstant això, argumenten, aquesta estratègia ajudarà a aclarir el que realment es mesura quan es donen números i percentatges de persones diagnosticades amb VHC, en tractament, o guarides.

“No proposem aquest mètode com a alternativa al sistema de l'OMS, sinó més aviat com un instrument global per a facilitar la informació clara i consistent i aconseguir un seguiment fidel del progrés cap a les metes 2030”, subratlla Lazarus. “En aquest sentit, és com els tres 90s en VIH”.

Referència

Safreed-Harmon K, Blach S, Aleman S et al. The Consensus Hepatitis C Cascade of Care: Standardized reporting to monitor progress toward elimination. Clinical Infectious Diseases. 2019. 69: 2218-2227. doi.org/10.1093/cid/ciz714