Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

La innovació com a motor de la “nova ajuda al desenvolupament”

ISGlobal, el CISM y la Cooperación Española organizan un seminario en Mozambique para analizar el papel de la innovación en la ayuda al desarrollo

09.11.2017

El coneixement científic i tecnològic ha estat el motor dels extraordinaris avanços experimentats per la humanitat al llarg de les dues últimes dècades. Per això, no és estrany que l'Agenda 2030, en la qual s'insereixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aposti per la innovació i l'intercanvi de coneixement com a elements fonamentals per donar resposta als desafiaments en matèria d’inequitat i pobresa. Es dibuixa així un nou tipus d'ajuda al desenvolupament, que complementaria a la de cort més tradicional i assistencialista.

El passat 7 de novembre, a Manhiça (Moçambic), ISGlobal, l’AECID i el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM) van organitzar un seminari monogràfic sobre el paper de la innovació en la promoció del desenvolupament. L'acte va ser inaugurat per Eusebio Macete, director del CISM, Pedro Alonso, director del Programa Mundial sobre Malària de l'OMS, Fernando García Casas, Secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib, i Ilesh Jani, Director de l'Institut Nacional de Salut de Moçambic.

L'objectiu d'aquesta jornada era analitzar la relació entre generació de coneixement i progrés, i com aquestes dues dimensions es vehiculen a través de la innovació, que tradueix el coneixement en polítiques públiques que generen impacte. També es van revisar les estratègies espanyoles de cooperació internacional per identificar els instruments més adequats per promoure la innovació, amb l'objectiu d’establir les bases d'una política innovadora que contribueixi a l'assoliment de les metes fixades a l'Agenda 2030.

Representants de diferents centres de recerca i cooperació van fer un balanç dels diferents programes desplegats per la cooperació internacional, i en particular per l'espanyola,  i es va evidenciar l'impacte que la innovació pot generar en la millora de les condicions de vida de les poblacions empobrides (que, com s'ha demostrat, és major que el generat per altres intervencions de desenvolupament). A més, es va posar de manifest la necessitat d'articular innovació i cooperació internacional mitjançant instruments específics que estimulin més oportunitats perquè els actors de recerca contribueixin al desenvolupament global.

També es van estudiar exemples pràctics d'innovació en matèria de desenvolupament, incorporant la seva dimensió institucional. El protagonisme d'aquesta discussió va recaure en organitzacions de la societat civil, i es va analitzar l'impacte dels partenariats públic-privats i d'altres aliances innovadores per al desenvolupament, així com de projectes de cooperació destinats a promoure intervencions científiques en països en desenvolupament.

En resum, el seminari va posar de manifest la necessitat que les agències de cooperació, així com altres actors de desenvolupament, atorguin a la innovació un paper preeminent. “L'aposta efectiva per la generació de coneixement i la seva translació mitjançant accions de cooperació és una condició sine qua non perquè s'aconsegueixin els objectius establerts per als propers anys en matèria de desenvolupament, contribuint així de forma efectiva a l'assoliment de les metes fixades a l'Agenda 2030”, va concloure Toni Plasència, director d’ISGlobal, que també va participar a la jornada.