Anàlisi i Desenvolupament Global

La coordinació entre institucions és clau en els ODS

El Departament d'Anàlisi d’ISGlobal analitza en una nova publicació el paper dels think tanks en l'agenda europea dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

11.01.2018

Els països europeus jugaran un paper més protagonista en l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que el que van tenir en els Objectius del Mil·lenni. Aquesta vegada, no actuaran només com a donants o impulsors sinó que seran avaluats també pels avanços dins de les seves pròpies fronteres. En matèria de salut, això representa una nova oportunitat per impulsar el paper d'Europa en salut global i una responsabilitat internacional d'abordar els seus propis reptes i desigualtats. Tot i que la major part de la regió està molt avançada en els objectius relacionats amb el desenvolupament social, la crisi econòmica i financera ha provocat una regressió de les polítiques sanitàries.

El Departament d'Anàlisi d’ISGlobal acaba de publicar un nou informe titulat “ODS en salut i Europa: el paper dels think tank regionals”, publicat originalment a la revista Global Health Governance, en el que analitza el treball de les institucions dedicades a la recerca de polítiques en aquest àmbit i suggereix camins per a la seva implicació en els ODS. Els laboratoris d'idees (o think tanks) van jugar un paper important en el disseny dels objectius, recolzant el seu llançament i aportant assistència tècnica al seu desenvolupament. Ara se'ls hi demana que mantinguin el seu compromís en el monitoratge i avaluació de les metes plantejades. El paper d'aquestes institucions també és recolzar als governs i parlaments en l'elaboració, seguiment i avaluació dels seus plans nacionals de ODS. Aquest repte cobrarà especial importància a Espanya en els propers mesos, de cara a la presentació del pla nacional de ODS a Nova York al juliol de 2018.

Però mentre els ODS apareixen com un “tot indivisible”, ja que cap objectiu pot aconseguir-se aïllat dels altres a causa de l'àmplia varietat de interaccions entre ells, molt poques institucions dedicades a la salut global aporten aquest tipus de visió integral. Per això, argumenten els autors de l'informe, és necessari un enfocament integrador i coordinat per superar els obstacles que suposen la diversitat geogràfica, la falta d'informació fiable i un context hostil i limitant.

Això és, segons els autors, el que una xarxa de think tanks en salut global pot oferir, ja que aporta les capacitats tècniques, l'experiència temàtica i la presència geogràfica de les diferents institucions de recerca. Aquesta coalició d'organitzacions podria, a més, aportar valor afegit en àrees clau com la generació i divulgació de coneixement, les col·laboracions institucionals, el foment de la innovació o les oportunitats de finançament. Tot i així, conclou l'informe, això no serà suficient si les institucions no s'esforcen a “sortir de la bombolla d'experts i funcionaris d'alt nivell i arribar al públic en general”.

*ISGlobal és membre fundacional i coordinador per a Europa de la xarxa Think SDGs, un consorci de think tanks i institucions acadèmiques que treballen de manera activa per divulgar, millorar i aplicar els ODS.