Recerca

Malalties no transmissibles i medi ambient

Les malalties no transmissibles (MNT), que inclouen malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars, càncer, diabetis i malalties pulmonars cròniques, són responsables de gairebé el 70% de les morts de tot el món. Gairebé les tres quartes parts de totes les morts per MNT, i el 82% de les 16 milions de persones que moren prematurament, ocorren a països d'ingressos baixos i mitjans.

Les MNT s'estan tornant extremadament prevalents a causa de la combinació d'esperança de vida més gran i una major prevalença de factors de risc importants coneguts, com el tabaquisme, la contaminació de l'aire, una dieta obesogènica, la inactivitat física i exposicions al lloc de treball, així com canvis en el context socioeconòmic i mediambiental, com la pobresa, l'estructura urbana i el canvi climàtic.

El Programa d'MNT i Medi Ambient d'ISGlobal té com a objectiu estudiar les causes i els mecanismes del desenvolupament i la progressió de càncers i malalties respiratòries i al·lèrgiques al llarg de la vida en països d'ingressos alts i baixos, i es centra en els determinants ambientals, ocupacionals i d'estil de vida, incorporant mètodes avançats epidemiològics, bioinformàtics i estadístics.

El nostre objectiu final és utilitzar els resultats de la nostra investigació per reduir la càrrega de salut pública d'aquestes malalties a través d'estratègies de prevenció primària i secundària, fins i tot el disseny d'intervencions efectives basades en la població i personalitzades, en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Objectius principals

  • Causes ambientals de malalties i mètodes. El nostre objectiu és estudiar el desenvolupament i la progressió dels càncers i les malalties respiratòries i al·lèrgiques en relació amb les exposicions ambientals i ocupacionals, així com els factors d'estil de vida, incorporant mètodes avançats epidemiològics, bioinformàtics i estadístics.
  • Caracterització de fenotips d'MNT i els seus mecanismes. Volem estudiar el paper dels factors genètics i moleculars (inclosa la genòmica, epigenòmica i altres biomarcadors òmics) en el desenvolupament i la progressió de càncers, malalties respiratòries i al·lèrgiques i el seu multimorbilitat, així com avaluar l'heterogeneïtat fenotípica i les comorbiditats de les malalties respiratòries i malalties al·lèrgiques.
  • Països d'ingressos baixos i mitjans. Estudiarem la prevalença i els factors de risc de diverses exposicions ambientals i malalties no transmissibles a països de baixos ingressos, com l'exposició a activitats d'extracció de petroli al Perú o el limfoma de Burkitt endèmic a Moçambic.

Our Team

Directora

  • Judith Garcia
    Judith Garcia Cap del programa de Malalties No Transmissibles i Medi Ambient

Equip

Veure més

Projectes destacats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

Estetoscopi

CORSAIR

Severe respiratory failure in COVID-19: clinical, biological and imaging risk factors

VEIS

Valorización de l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA) per a la Indústria i la Societat

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

Projecte AiguaBCN

AiguaBCN

Exposure to emerging contaminants in drinking water in Barcelona potentially liked to chronic diseases and wellbeing

Projecte CALMA

CALMA

Co-created educational programme for dyspnea-bearing patients and their caregivers

Projecte Cancer-Watch

Cancer-Watch

Risk of colorectal and breast cancer with widespread drinking water chemical contaminants

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

Altres projectes

Veure projectes passats

PROactive

Physical Activity as a Crucial Patient Reported Outcome in COPD

POLLAR

Impact Of Pollution on Asthma and Rhinitis

Fotovoz

Las Voces de los Afectados por la Nefropatía Mesoamericana