Malalties no transmissibles i medi ambient

Les malalties no transmissibles (MNT), que inclouen malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars, càncer, diabetis i malalties pulmonars cròniques, són responsables de gairebé el 70% de les morts de tot el món. Gairebé les tres quartes parts de totes les morts per MNT, i el 82% de les 16 milions de persones que moren prematurament, ocorren a països d'ingressos baixos i mitjans.

Les MNT s'estan tornant extremadament prevalents a causa de la combinació d'esperança de vida més gran i una major prevalença de factors de risc importants coneguts, com el tabaquisme, la contaminació de l'aire, una dieta obesogènica, la inactivitat física i exposicions al lloc de treball, així com canvis en el context socioeconòmic i mediambiental, com la pobresa, l'estructura urbana i el canvi climàtic.

El Programa d'MNT i Medi Ambient d'ISGlobal té com a objectiu estudiar les causes i els mecanismes del desenvolupament i la progressió de càncers i malalties respiratòries i al·lèrgiques al llarg de la vida en països d'ingressos alts i baixos, i es centra en els determinants ambientals, ocupacionals i d'estil de vida, incorporant mètodes avançats epidemiològics, bioinformàtics i estadístics.

El nostre objectiu final és utilitzar els resultats de la nostra investigació per reduir la càrrega de salut pública d'aquestes malalties a través d'estratègies de prevenció primària i secundària, fins i tot el disseny d'intervencions efectives basades en la població i personalitzades, en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Objectius principals

  • Causes ambientals de malalties i mètodes. El nostre objectiu és estudiar el desenvolupament i la progressió dels càncers i les malalties respiratòries i al·lèrgiques en relació amb les exposicions ambientals i ocupacionals, així com els factors d'estil de vida, incorporant mètodes avançats epidemiològics, bioinformàtics i estadístics.
  • Caracterització de fenotips d'MNT i els seus mecanismes. Volem estudiar el paper dels factors genètics i moleculars (inclosa la genòmica, epigenòmica i altres biomarcadors òmics) en el desenvolupament i la progressió de càncers, malalties respiratòries i al·lèrgiques i el seu multimorbilitat, així com avaluar l'heterogeneïtat fenotípica i les comorbiditats de les malalties respiratòries i malalties al·lèrgiques.
  • Països d'ingressos baixos i mitjans. Estudiarem la prevalença i els factors de risc de diverses exposicions ambientals i malalties no transmissibles a països de baixos ingressos, com l'exposició a activitats d'extracció de petroli al Perú o el limfoma de Burkitt endèmic a Moçambic.

Our Team

Directora

  • Judith Garcia
    Judith Garcia Cap del programa de Malalties no transmisibles i medi ambient

Equip

Veure més

Projectes destacats

Estetoscopi

CORSAIR

Severe respiratory failure in COVID-19: clinical, biological and imaging risk factors

VEIS

Valorización de l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA) per a la Indústria i la Societat