Recerca

Els mètodes de cribat del càncer de coll uterí es reavaluen després de disset anys

Una investigadora d’ISGlobal participa en el grup de treball que confirma que la prova del VPH és el mètode més eficaç per al cribat del càncer de coll uterí, en una nova publicació

26.05.2022

Hi ha poques malalties en el món que reflecteixin les asimetries en salut amb tanta cruesa com el càncer de coll uterí. Un càncer prevenible i tractable, amb el 90% dels nous casos i morts en el món, que afecta les dones dels països de renda mitjana i baixa.

En 2020, l'Assemblea Mundial de la Salut va adoptar una resolució ambiciosa però assolible per a eliminar el càncer de coll uterí com a problema de salut pública. Per a donar suport a aquest esforç mundial, l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC, per les seves sigles en anglès) va convocar a un grup de treball de 27 persones expertes independents, entre les quals es trobava la investigadora d’ISGlobal Silvia de Sanjosé, perquè revisés les proves científiques i avalués els efectes preventius i adversos dels diferents mètodes de cribat del càncer de coll uterí. El nou Manual de Prevenció del Càncer (Volum 18) de la IARC, publicat al maig de 2022, és el resultat d'aquest procés de revisió. Es tracta d'una important actualització dels mètodes de cribat del càncer de coll uterí, ja que l'anterior avaluació va tenir lloc al 2005.

Un dels tres pilars per a aconseguir l'objectiu de l'eliminació inclou l'objectiu de cribat del 70% de les dones mitjançant una prova d'alt rendiment, primer als 35 anys, i posteriorment als 45 anys. Segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "el cribat és l'aplicació sistemàtica d'una prova de detecció en una població presumptament asimptomàtica. El seu objectiu és identificar als individus amb una anomalia que suggereixi un càncer específic. Aquests individus requereixen una recerca addicional".

Una de les principals conclusions d'aquesta reavaluació confirma que la prova del virus del papil·loma humà (VPH) és el mètode més eficaç de cribat del càncer de coll uterí, donat el seu equilibri entre beneficis i danys, en comparació amb altres mètodes com la citologia o la inspecció visual amb àcid acètic.

Segons de Sanjosé, "aquest és un moment crucial, ja que els països s'estan preparant per a complir els objectius de 2030, després del llançament de l'estratègia mundial d'eliminació de l'OMS. La tecnologia de cribat ha evolucionat considerablement des de l'última avaluació en 2005 i aquesta publicació serà útil per als països que vulguin actualitzar els seus protocols de cribat."

"El càncer de coll uterí és més que una malaltia. És un indicador de la feblesa dels sistemes sanitaris i de l'escassa prioritat que es dona a la salut de les dones. El dia que eliminem el càncer de coll uterí com a problema de salut pública, haurem avançat enormement en altres indicadors de desenvolupament humà, especialment relacionats amb el gènere i la salut", explica la investigadora de ISGlobal.


El procés de revisió sistemàtica en el qual es basa aquest manual de la IARC inclou vuit passos per a la identificació, selecció, síntesi i avaluació de les proves. Aquesta avaluació actualitzada és especialment important perquè també es basa en estudis realitzats en situacions reals, a diferència de les avaluacions anteriors, que es basaven sobretot en assajos i estudis de precisió de proves. Sobre la base dels criteris definits en el Preàmbul dels Manuals, el mètode de garbellat es classifica en els grups A, B, C o D, en funció de la seva eficàcia per a reduir la incidència del càncer de l'òrgan diana o la mortalitat per càncer de l'òrgan diana.