Moçambic

Moçambic

El Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM) és una organització moçambicana sense ànim de lucre que promou la investigació biomèdica en àrees prioritàries amb l'objectiu de millorar la salut de les poblacions més vulnerables. El Centre es va fundar el 1996 amb el recolzament de l'Hospital Clínic de Barcelona i sota el lideratge del Dr. Pedro Alonso.

Durant els últims anys el CISM ha desenvolupat una agenda de recerca rellevant, ha format a investigadors i personal tècnic i ha recolzat l'assistència sanitària al districte de Manhiça. El CISM és un dels centres africans líders en recerca en salut, amb un reconeixement internacional elevat.

Els seus eixos d'actuació principals són:

  • El desenvolupament d'una agenda de recerca multidisciplinar en malària, VIH/SIDA, tuberculosi, infeccions respiratòries, enteropatògens i salut materno infantil, dirigida a millorar polítiques i programes de salut
  • L'enfortiment de les capacitats nacionals en recerca en salut, mitjançant un programa de formació de joves investigadors i intercanvis amb altres centres
  • El reforç de la qualitat de l'assistència sanitària als serveis de salut del districte de Manhiça

L'any 2008 es va crear la Fundació Manhiça amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats institucionals del Centre de Recerca en Salut de Manhiça i és aquesta fundació qui actualmente s'encarrega de la gestió científica i administrativa del CISM.

ISGlobal continua, des de la seva creació, recolzant ambdues institicions a llarg termini a través de la col·laboració científica, la formació i desenvolupament de capacitats i el recolzament administratiu.

Memòria d'activitat

 

Amb el suport de: