Anàlisi i Desenvolupament Global

La reforma de la cooperació espanyola per al desenvolupament

Busquem elevar la contribució espanyola per a la cooperació i oferir noves idees per maximitzar el seu impacte

Foto: Miguel Lizana / AECID

L'ajuda internacional constitueix un mecanisme imprescindible per garantir els objectius de la salut global. Ja sigui en forma de donacions econòmiques o a través d'altres eines com l'intercanvi de coneixement o la col·laboració entre actors públics i privats, la comunitat internacional juga un paper central en el finançament, suport polític o fins i tot generació de les millors idees i pràctiques. Lamentablement, els anys de la crisi han tingut efecte en la capacitat d'Espanya per respondre a les seves responsabilitats en aquest àmbit, on han caigut tant els recursos com la iniciativa política.

Amb el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates –i en col·laboració amb altres actors nacionals i internacionals–, ISGlobal treballa per corregir aquesta situació. La nostra agenda de recerca i influència pública no busca només elevar les contribucions econòmiques d'Espanya a la mitjana de la UE (al voltant del 0,4% del PIB, front el 0,12% actual), sinó oferir noves idees que permetin aprofitar al màxim l'experiència de la cooperació espanyola i oferir valor afegit a altres objectius de l'acció exterior. La salut global, en concret, ofereix nombrosos exemples on la intervenció estratègica d'Espanya ha complert un triple objectiu: contribuir a millorar la vida de milions de persones víctimes de la malaltia i la vulnerabilitat social; apuntalar el prestigi d'Espanya en l'exterior; i reforçar les capacitats del nostre país en àmbits d'interès estratègic com la ciència i la innovació.