Anàlisi i Desenvolupament Global

Salut Planetària: Nou paradigma que uneix la salut de les persones i la del planeta

01.02.2022
Jornada sobre la Salut Planetària
Data
01/02/2022
Hora
16.00 - 17.00 h (CET)
Lloc
Online
Ponents
Josep M. Antó (ISGlobal), Cristina O’Callaghan Gordo (ISGlobal, UOC), Antoni Plasència (ISGlobal), et al.

Al llarg de les darreres dècades, la salut i el benestar de les persones ha millorat a tot el planeta. Hem observat una reducció de mortalitat infantil, un augment de l'esperança de vida i una reducció de la pobresa. Això ha estat possible, en part, gràcies a tota mena d'avenços científics, tecnològics, urbanístics i socials, però també a la sobreexplotació i alteració dels sistemes naturals. D'aquí la importància d'abordar la Salut Planetària, una nova àrea de coneixement que aborda com la disrupció dels sistemes naturals per causes antròpiques afecta la salut humana, i analitza els sistemes polítics, econòmics i socials implicats.

En aquest marc de desafiaments globals, la Salut Planetària ofereix una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds a les nostres societats perquè la salut de la humanitat continuï millorant dins dels límits sostenibles de planeta, sense comprometre la salut i el benestar de les generacions futures, en una societat justa i equitativa.

Juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l'1 de febrer, organitzem la jornada "Salut Planetària: Nou paradigma que uneix la salut de les persones i la del planeta" per apropar el nou concepte i abordar els reptes que comporta la crisi climàtica i ambiental global per a les nostres societats. Comptarà amb la participació d´expertes i experts en aquesta àrea de coneixement, que presentarà i moderarà la periodista i divulgadora científica Cori Calero.

Durant la trobada, es presentarà el Màster en Salut Planetària, que les tres institucions vam llançar l'octubre del 2021. L'alumnat adquirirà els coneixements necessaris per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global comporta per a la salut humana, n'avaluarà el possible impacte i proposarà solucions dadaptació i mitigació.

La jornada s'emetrà a través del canal de Youtube de la UOC principlament en castellà, tot i que hi haurà alguna intervenció en català i en anglès.