Publicador de continguts

Salut Materna, Infantil i Reproductiva

Aquesta iniciativa recolza l'esforç global per assegurar que totes les dones i nens, independentment d'on neixin o visquin, tinguin accés a serveis de salut de qualitat.

Malgrat avanços notables a nivell global, moltes intervencions bàsiques de salut materna i reproductiva segueixen sense arribar a les poblacions més pobres i vulnerables en països en desenvolupament.

Encara que el nombre de morts maternes i infantils ha disminuït, les fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Salut (ODS3) que se centren a reduir la mortalitat materna (SDG3.1) i infantil estan lluny d'acomplir-se. Al voltant de 285.000 dones moren cada any per complicacions derivades de l'embaràs, el part o el puerperi, i la majoria d'aquestes morts evitables tenen lloc en països en vies de desenvolupament. La major part de les morts maternes, infantils i d'adolescents, així com els naixements de nascuts morts, es concentren en només dues regions: Àfrica subsahariana i Àsia meridional. La diferència en les xifres de mortalitat materna entre els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament és la major inequitat en salut global que existeix avui dia. Una dona d'Àfrica Subsahariana té un risc 130 vegades més gran de morir per causes relacionades amb l'embaràs o el part que una dona d'Europa o Amèrica del Nord. A més, cada any moren més de cinc milions de nens i nenes menors de cinc anys per causes prevenibles o tractables, molts d'ells en el primer mes de vida. Un nen nascut en un país d'ingressos baixos té una esperança de vida mitjana en néixer d'uns 63 anys, en comparació amb els 80 d'un país d'ingressos alts. A més, cada any moren més de vuit milions de nens i nenes menors de cinc anys per causes prevenibles, molts d'ells en el primer mes de vida.

Durant l'última dècada, la salut de les dones i els nens ha millorat. No obstant això, ambdós grups continuen enfrontant-se a desigualtats desproporcionades en l'accés a assistència sanitària i la qualitat d'aquesta

Clara Menéndez, Directora de la iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva

La cobertura de l'atenció prenatal, l'assistència qualificada en el part i l'atenció postnatal o la planificació familiar dista molt d'arribar a totes les dones dels països d'ingressos baixos i mitjans, un factor que les exposa a un elevat risc de morir o quedar en situació de discapacitat. La situació s'ha agreujat en els últims anys a causa de la pandèmia de COVID-19 i fa encara més necessari reforçar els esforços de la comunitat de Desenvolupament i Recerca per millorar l'accés als serveis més bàsics de salut de qualitat per a dones, nens i adolescents a les regions en vies de desenvolupament i per fer front a la crisi actual.

La mortalitat materna, de nounats i de nenes i nens menors de cinc anys en països de renda mitjana i baixa es veu molt afectada per causes indirectes: el VIH/sida, la malària i la tuberculosi. Així mateix, la falta de dades fiables sobre els nivells i les causes de mortalitat segueix suposant un obstacle per progressar en el compliment dels ODS i han d'abordar-se seriosament a nivell de país i global. 

Dades clau

830 dones moren cada dia per causes associades a l'embaràs i al part. 99% d'aquestes morts evitables ocorren en països en desenvolupament
5,6 milions de nens menors de cinc anys van morir en 2016, la meitat d'ells eren nounats
80% de naixements tenen lloc en països on les dades sobre causes de mort no existeixen o són incomplets

La millora de la salut de les poblacions més fràgils i marginades, com a dones embarassades, menors de cinc anys i adolescents en països en vies de desenvolupament, és una prioritat per ISGlobal. Des de la Iniciativa en Salut Materna, Infantil i Reproductiva, que integra totes les àrees d'acció de l'institut (recerca, formació, assistència tècnica i anàlisi i incidència), generem coneixement, innovació i capacitat a través de projectes i activitats en els següents camps:

Malària en l'embaràs: La infecció per malària durant l'embaràs és una de les principals causes de mortalitat materna i neonatal, principalment com a conseqüència de baix pes en néixer i part prematur, així com anèmia i infecció materna (parasitemia placentària). En conseqüència, unes 10.000 dones i 200.000 bebès moren cada any a Àfrica. En aquest àmbit la nostra feina se centra actualment en la recerca operacional i l'assistència tècnica per millorar la cobertura del tractament preventiu intermitent contra la malària en l'embaràs (IPTp) en països endèmics (TIPTOP); i estudis de farmacorresistència i farmacovigilància i possibles interaccions entre antimalàrics i antirretrovirals en dones embarassades i nens (MAMAH, PyrapregHIVDR).    

Estudis previs en aquesta àrea inclouen: seguretat i eficàcia de tractaments alternatius a la sulfadoxina-piremetamina per IPTp (MIPPAD); característiques epidemiològiques i clíniques de la malària per Plasmodium vivax en l'embaràs (PregVax); cost-efectivitat d'intervencions per controlar malària en bebès i dones embarassades; i tractament intermitent preventiu en bebès (IPTi) per prevenir la malària en el primer any de vida (arran d'aquests resultats, l'OMS va recomanar la IPTi en zones endèmiques). Així com la recerca operacional per millorar la cobertura del tractament preventiu intermitent contra la malària en l'embaràs (IPTp) en països endèmics (TIPTOP).

Malària infantil: Estem duent a terme una recerca amb l'objectiu d'avaluar l'impacte de la azitromicina, més el tractament preventiu intermitent amb sulfadoxina-pirimetamina (IPTi-SP) administrat a través del Programa Ampliat d'Immunització (PAI), en la mortalitat per totes les causes als 18 mesos d'edat en nens petits que viuen en zones d'alta mortalitat i càrrega de malària a l'Àfrica subsahariana, així com: avaluar els colls d'ampolla en la implementació per a l'ampliació d'ITPi-SP a través del PAI a Sierra Leone (ICARIA) i maximitzar el subministrament i l'acceptació d'IPTi (ara PMC), per aconseguir el ple potencial i l'eficàcia d'aquesta intervenció a través de la seva ampliació al segon any de vida a Sierra Leone, Togo i Moçambic (MULTIPLY).
Entre els estudis previs realitzats en aquest àmbit s'inclou l'aplicació i avaluació del Tractament Preventiu Intermitent en Lactants (IPTi), una estratègia rendible per prevenir la malària en el primer any de vida, els resultats de la qual van portar l'OMS a recomanar l'aplicació de l'IPTi en zones endèmiques de malària. 

Immunització materna: La immunització materna ofereix una oportunitat única per protegir dones i els seus bebès de malalties que causen considerable morbiditat i mortalitat. Treballem per determinar la càrrega de malalties prevenibles per vacunes que afecten a dones embarassades i als seus bebès, per després avaluar la vacunació durant l'embaràs en països de baixos recursos (RESPIREVITAL).

Malalties emergents en l'embaràs, com ara Zika o COVID-19, mitjançant projectes enfocats a estratègies de prevenció i tractament de la infecció per SARS-CoV-2 durant l'embaràs (COVIDPregSARA).

Causes de mort: Un dels obstacles que impedeix avançar en la reducció de mortalitat maternal i infantil és la falta de dades fiables sobre nivells i causes de mort. Per a això, estem treballant en el disseny, validació i implementació de tècniques mínimament invasives per investigar causes de mort en països de baixos recursos i en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics. El mostreig de teixits mínimament invasiu (MITS) és una tècnica que consisteix a usar agulles molt fines per recuperar mostres de teixits de diferents òrgans i analitzar-les amb mètodes microbiològics i anatomopatològics per establir la causa exacta de mort. A diferència de l'autòpsia completa, la MITS pot fer-se per tècnics entrenats i amb infraestructura limitada. La tècnica, desenvolupada gràcies als projectes CADMIA i CADMIA-plus, serveix de base a CHAMPS, una xarxa global de vigilància de mortalitat infantil.  

Desigualtats en salut maternal i reproductiva: Com a part dels esforços per complir el ODS 3 de salut (metes 1 i 2 sobre salut materna i infantil), ODS 5 d'igualtat de gènere (metes 1 i 6), i ODS 10 per reduir desigualtats entre i dins de països, treballem per generar evidència sobre desigualtats en accés a serveis de salut reproductiva, materna, infantil i de l'adolescent, així com els factors que contribueixen a aquestes desigualtats en països de baixos recursos.   

Enfortiment de capacitats: A través de cursos curts, tallers de lideratge, la participació en el Màster en Salut Global d'ISGlobal i col·laboracions amb altres institucions acadèmiques i desenvolupament, es duen a terme activitats de formació i enfortiment de capacitats tècniques i de lideratge en professionals de la salut i investigadors preferentment de països d'ingressos baixos i mitjans.


Finalment, duem a terme accions d'incidència en polítiques de salut basades en l'evidència, activitats d'assistència tècnica i participació en fòrums especialitzats i en xarxes i iniciatives internacionals, perquè el coneixement generat contribueixi a avançar l'agenda de salut global de dones i nens més vulnerables a les regions en desenvolupament.

ISGlobal és membre del grup de treball de Malària en l'Embaràs de l'OMS-Roll Back Malaria (RBM MiPWG), l'objectiu de la qual és difondre a nivell internacional les lliçons apreses i les bones pràctiques per augmentar la cobertura de les intervencions preventives de la malària durant l'embaràs. Així com de l'Aliança per a la Salut de Dones, Nens i Adolescents (PMNCH, per les seves sigles en anglès), la major aliança internacional d'incidència en favor de la salut, el benestar i la protecció dels drets de dones, nens i adolescents i de la iniciativa de Nacions Unides. Totes les Dones, Tots els Nens (Every Women Every Child, en anglès) per accelerar l'avanç de l'agenda 2030 en salut matern-infantil i adolescent.

Our Team

Directora de la iniciativa

  • Clara Menéndez Santos
    Clara Menéndez Santos

Coordinadora de la iniciativa

  • Anna Lucas
    Anna Lucas Coordinadora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva

Equip ISGlobal