Anàlisi i Desenvolupament Global

Assoliments i llacunes en el camí cap a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3

ISGlobal contribueix amb dos informes a la sèrie “Aconseguint l’ODS 3” publicada per la iniciativa global Sustainable Development Solutions Network

04.12.2018

El grup temàtic “Salut per a tots”, que l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) colidera dins la iniciativa global Sustainable Development Solutions Network, ha presentat una sèrie d'informes sobre polítiques sota el títol “Assolint l’ODS 3” . El document té com a objectiu contribuir a l'anàlisi dels assoliments i les llacunes que existeixen en el camí cap a la cobertura sanitària universal i cap a una implementació integral de l'atenció primària de salut, dos aspectes fonamentals per aconseguir l’ODS 3, relatiu a la salut, de l'Agenda de Desenvolupament 2030.

Amb la meitat de la població mundial, com a mínim, sense accés a una cobertura total dels serveis de salut essencials, i amb prop de 100 milions de persones que es veuen empeses a la “pobresa extrema” perquè han de pagar per les cures de salut, la cobertura sanitària universal significa que totes les persones i comunitats rebin els serveis de salut necessaris -des de la promoció de la salut a la prevenció, el tractament, la rehabilitació i les cures pal·liatives- sense sofrir penúries econòmiques.

L'atenció primària de salut, segons va ser concebuda en la Conferència d'Alma Ata, fa referència als principis d'equitat, de participació comunitària i d'acció intersectorial. En aquest sentit, ISGlobal ha contribuït a aquesta sèrie amb dos informes: “Els ODS i la urbanització: en defensa de la salut a la planificació urbana”, un estudi de cas amb les ciutats i la política local que il·lustra com incloure la salut en les polítiques d'un sector diferent -com el de la planificació urbanística-, i “La salut en totes les polítiques: oportunitats en l'agenda dels ODS”, que analitza el paper de l'estratègia “La salut en totes les polítiques” com a forma d'implementar un enfocament multi-actor, coherent i intersectorial.

Els altres tres informes inclosos en la sèrie tracten temes clau com els mecanismes de finançament públic, una força de treball d'agents de salut comunitaris professionalitzats i la promesa de les noves tecnologies per augmentar l'accés a l'atenció i la qualitat d'aquesta.