Recerca

Les limitacions d’estimar les causes de mort a països de renda baixa

Un nou estudi d’ISGlobal destaca la necessitat de millorar la qualitat i el rendiment de les tècniques actuals d’autòpsia verbal

10.11.2020
Foto: ISGlobal

Una proporció significativa de la població mundial viu a zones on els sistemes de registre civil i les estadístiques vitals estan incompletes o simplement no existeixen. Tanmateix, aquesta és una informació essencial per definir els objectius de les polítiques sanitàries i avaluar l’èxit dels programes de salut. Als països de renda baixa i mitjana, les dues principals fonts d’informació sobre les causes de mort són les històries clíniques i les autòpsies verbals, que presenten notables problemes de diagnòstic erroni i d’escassa especificitat. Un nou estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, compara per primera vegada un dels mètodes d’autòpsia verbal més utilitzats amb l’autòpsia diagnòstica completa i troba una baixa concordança del model, el que genera dubtes sobre la fiabilitat de les estimacions actuals de les causes de mort en entorns d’escassos recursos.

En l’autòpsia verbal, el personal capacitat entrevista els familiars i testimonis de la persona morta i, posteriorment, els metges interpreten la informació recollida i la codifiquen o introdueixen en mètodes automatitzats per determinar la causa de la mort. Fins ara no s’havia fet cap validació adequada d’aquests mètodes d’autòpsia verbal i, per tant, n’era difícil jutjar la fiabilitat dels resultats.

En aquest estudi, que forma part d’un més ampli de validació d’un nou mètode d’autòpsia, l’Autòpsia Mínimament Invasiva (MIA), els autors han analitzat per primera vegada l’eficàcia d’un dels mètodes d’autòpsia verbal més utilitzats, la InterVA (Autòpsia Verbal Interpretativa), contra l’autòpsia diagnòstica completa -el mètode de referència per a l’atribució de la causa de mort- en una gran sèrie d’autòpsies dutes a terme a un hospital de referència a Maputo (Moçambic). “L’estudi mostra una escassa concordança general, tant a nivell individual com poblacional, del model InterVA amb el model de referència”, destaca Llorenç Quintó, estadístic sènior d’ISGlobal que ha dirigit l’anàlisi estadística de l’estudi.

“La “revolució de les dades” de l’Agenda de Desenvolupament post-2015 preveu que els països amb més càrrega de malaltia tinguin informació fiable sobre el nombre i les causes de mort per poder reduir els principals problemes de salut mitjançant la presa de decisions basada en dades empíriques i programes de salut enfocats i monitorats. Aquest objectiu no pot seguir basant-se en eines de mesurament imprecises” alerta Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d’ISGlobal i primera autora de l’estudi. “El principal obstacle per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible no és l’escassa disponibilitat de metges per fer certificats de defunció o la codificació d’autòpsies verbals, ni tampoc la disponibilitat de mètodes automatitzats per superar algunes de les limitacions de les autòpsies verbals codificades per metges, sinó més aviat la imprecisió d’aquests mètodes per establir de manera eficaç les causes de mort”, destaca Clara Menéndez.

“Aquest estudi de validació sobre un dels instruments d’autòpsia verbal més utilitzats subratlla la necessitat d’implementar mètodes d’autòpsia basats ​​en la patologia quan sigui factible. I més important encara, de millorar la qualitat i el rendiment de les tècniques d’autòpsia verbal actuals i desenvolupar eines més precises per determinar les causes de mort”, conclou Jaume Ordi, investigador d’ISGlobal, patòleg de l’Hospital Clínic i últim autor de l’estudi.

Referència

Menéndez C, Quintó L, Castillo P et al. Limitations to current methods to estimate cause of death: a validation study of a verbal autopsy model. Gates Open Res 2020, 4:55. https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13132.1.