Recerca, Eliminació de la malària

La vacuna contra la malària RTS,S podria fer més del que pensàvem

La malària i la ciència de dades s'uneixen per a revelar que, en algunes nenes i nens, la vacuna indueix anticossos que reconeixen fortament altres antígens del paràsit no inclosos en la vacuna, la qual cosa podria conferir una major protecció contra la malaltia

27.04.2022

Els anticossos induïts per la vacuna contra la malària RTS,S poden unir-se fortament a altres antígens de Plasmodium falciparum que no estan inclosos en la vacuna, i això s'associa amb una protecció més gran davant la malaltia, segons un nou estudi codirigit pels grups de malària i ciència de dades d'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació "la Caixa". Els resultats tenen implicacions per al seguiment de la immunitat natural en poblacions vacunades i per al disseny de vacunes de pròxima generació.
 
L'RTS,S és la primera vacuna contra la malària recomanada per l'OMS per a l'ús en població infantil africana. La vacuna conté un fragment de la proteïna CSP, una de les més de 5.000 proteïnes expressades pel paràsit P. falciparum en alguna fase del seu cicle vital. L'equip de Carlota Dobaño porta uns anys estudiant la resposta immunitària a l'RTS,S, i ja havia publicat evidència de què la vacuna induïa anticossos contra altres antígens de P. falciparum a més de la CSP. "Tanmateix, no quedava clar si aquest fenomen es devia al fet que la vacuna confereix protecció parcial i, per tant, algunes nenes i nens vacunats estaven infectats amb una càrrega gairebé indetectable de paràsits, o al fet que la vacuna havia induït anticossos capaços d'unir-se no només a l'antigen diana, sinó també a d'altres antígens del paràsit", explica Dobaño.

En aquest estudi, el seu equip va unir forces amb el grup de Ciència de Dades dirigit per Paula Petrone per identificar efectes causals entre la vacunació amb l'RTS,S i les respostes d'anticossos. En col·laboració amb Antigen Discovery Inc. (EUA), van mesurar els nivells d'anticossos IgG contra 1.000 antígens de P. falciparum (que representen 762 gens, o el 14% del genoma del paràsit), en mostres de sang de 2.138 bebès i nens i nenes de sis centres africans partícips de l'assaig de fase 3 de l'RTS,S, preses abans i després de la vacunació. 

Els resultats mostren, en alguns individus vacunats, un augment considerable en la reactivitat d'anticossos davant d'un petit subgrup d'antígens del paràsit no continguts en la vacuna, la qual cosa no es va observar abans de la vacunació ni en el grup no vacunat. Els nivells d'aquests anticossos estaven fortament correlacionats amb els nivells d'anti-CSP, van disminuir de manera similar amb el temps i van tornar a augmentar després d'una dosi de reforç. "El fet que els nivells d'aquests anticossos estiguin correlacionats entre si suggereix que els anticossos anti-CSP induïts per la vacuna tenen una reactivitat creuada amb altres antígens del paràsit", explica Dídac Macià, primer autor de l'estudi. Fins avui, la reactivitat creuada amb antígens del mateix patogen ha estat poc explorada, en part a causa de les limitacions tecnològiques per al cribatge ampli d'antígens, diuen els autors.

L'anàlisi també mostra que els nens amb uns nivells més elevats de reactivitat davant d'altres antígens del paràsit tenien un menor risc de desenvolupar malària clínica comparat amb els que tenien menor reactivitat creuada, malgrat tenir nivells similars d'anticossos anti-CSP. "En altres paraules, respostes robustes contra altres antígens de la malària són un factor predictiu de protecció, més enllà del que els nivells d'anti-CSP per si sols podrien predir", diu Paula Petrone, coautora sènior amb Dobaño. Queda per confirmar si aquesta reactivitat creuada a altres antígens confereix una major protecció enfront de la malària, o si és només un marcador d'una resposta vacunal eficient.

Referència

Macià D, Campo JJ, Moncunill G et al. Strong off-target antibody reactivity to malarial antigens induced by RTS,S/AS01E vaccination is associated with increased protection. JCI Insight. doi: 10.1172/jci.insight.158030