Recerca, Resistència antimicrobiana

ISGlobal participa en tres patents per a lluitar contra la resistència bacteriana

Dues de les patents deriven del projecte europeu NOMORFILM

17.08.2021
Biopel·lícula de Staphylococcus aureus
Foto: CDC

Què tenen en comú els complexos d'or, els àcids grassos clorats i els polímers ramificats? Tots tres tenen potencial per a combatre bacteris responsables d'infeccions hospitalàries. I tots tres són objecte de patents dipositades per Sara Soto, investigadora d’ISGlobal, i els seus col·laboradors.

La primera patent sorgeix d'un projecte finançat pel Fons de Recerca en Salut (FIS) amb la finalitat de desenvolupar noves molècules per tractar infeccions cròniques en pacients de fibrosi quística. La patent, dipositada per equips d’ISGlobal i de la Universitat d'Almeria, comprèn un conjunt de complexos d'or (III), així com el procés per preparar-los, modificacions i els usos per a aquests. Aquests complexos d'or tenen una potent activitat contra bacteris multiresistents i biofilms (comunitats de bacteris que creixen sobre diferents superfícies). “L'avantatge d'aquest tipus de compost a base d'or és que és altament eficaç contra diferents microorganismes i té una toxicitat baixa”, explica Sara Soto. El complex està en l'etapa anomenada “hit to lead”, en què es parteix d'un ‘hit’ i es modifica per a millorar la seva activitat i toxicitat.

Les altres dues patents sorgeixen del projecte europeu NOMORFILM, en què Sara Soto i el seu equip es van dedicar a cribar microalgues marines per trobar noves molècules amb activitat antimicrobiana. Una d'elles se centra en una sèrie de molècules aïllades d'un cianobacteri del gènere Sphaerospermopsis. Es tracta d'àcids grassos clorats i amb un domini que els permet interactuar amb l'aigua, que presenten una activitat antibacteriana contra dos dels principals bacteris que formen biofilms: Staphylococcus aureus i estafilococs coagulasa negatius. “Aquests nous lactilats d'àcids grassos clorats tenen gran potencial per combatre infeccions hospitalàries, amb l'avantatge afegit que provenen de recursos naturals”, comenta Soto. L'objectiu d'aquesta patent és de detallar les condicions ideals de cultiu per a les cianobacteris i el mètode d'extracció d'aquests compostos.

L'altra patent, en la qual també participen equips de l'Universitat de Copenhaguen, la Universitat d'Oviedo, la Universitat d'Almeria i la companyia PyroGenesis, es refereix a polímers ramificats, o dendrímers. Gràcies a l'estructura i les propietats químiques, els dendrímers són un vehicle ideal per transportar compostos actius, incloent antibiòtics, i per cobrir superfícies metàl·liques, on solen formar-se els biofilms. L'objectiu d'aquesta patent és descriure el mètode per a preparar aquestes estructures i determinar els seus usos potencials. S'han provat eficaçment en el recobriment de material protètic, evitant la formació de biofilm en models “in vivo”.