Salut materna, infantil i reproductiva

Investigació biomèdica per millorar la salut de mares i nens al Marroc

Un equip d'ISGlobal es desplaça a Rabat per presentar les dades preliminars dels estudis sobre malalties diarreiques i respiratòries agudes en nens menors de cinc anys al país

21.02.2013

Reduir la bretxa entre el coneixement científic i la d'intervencions efectives és clau per millorar els indicadors de salut. Al Marroc, aquest és un component essencial del treball que ISGlobal realitza juntament amb el Ministeri de salut des de fa més de deu anys.

El passat 13 de febrer, un equip d'ISGlobal format pel Dr. Antoni Plasencia, director tècnic del CRESIB, el centre d'investigació d'ISGlobal, el Dr. Quique Bassat, investigador principal, i Enric Grau, coordinador de cooperació tècnica, es va desplaçar a l'Oficina Tècnica de Cooperació de Rabat (el Marroc) per presentar les dades preliminars dels estudis sobre les dues principals causes de mortalitat infantil al país: les malalties diarreiques i les malalties respiratòries agudes. Els estudis realitzats conjuntament amb l'equip d'investigadors del Centre Hospitalari Universitari Ibn Sina de Rabat, que compta amb el suport d'un laboratori d'excel·lència engegat amb l'impuls de les institucions esmentades i el propi Ministeri de Salut, aporten per primera vegada dades sobre la morbiditat i mortalitat per malalties diarreiques i respiratòries, que són fonamentals per a la introducció de noves vacunes o l'avaluació de les ja existents així com per millorar les guies clíniques per al seu diagnòstic i tractament.

Durant la visita, també es van realitzar diverses reunions de treball amb contraparts i actors clau del sistema nacional de salut amb l'objectiu d'identificar noves oportunitats de col·laboració en suport de la gobernança del sistema de salut i del seu sistema de vigilància epidemiològica i d'investigació, molt especialment en el camp de la salut materna i infantil. Una part substancial de les accions d'investigació, formació i cooperació en salut d'ISGlobal i el seu centre d'investigació, el CRESIB, al Marroc han comptat amb el finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).