Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

A Espanya les temperatures altes ja són més letals que el fred per les persones amb malalties respiratòries

Les dones i les persones d’edat avançada són els col·lectius més vulnerables a la calor

20.05.2020
Platja de Barcelona plena
Foto: Federico Giampieri (Unsplash)

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", han analitzat les morts vinculades a malalties respiratòries a Espanya des de l'any 1980 fins el 2016. D'acord amb els resultats de l'estudi, basat en dades de més d’1,3 milions de defuncions, les morts per afeccions respiratòries atribuïdes a les temperatures han passat de produir-se de manera majoritària durant els períodes més freds de l'any a fer-ho en les èpoques més caloroses. Segons els investigadors, aquesta reducció de la mortalitat a l'hivern no es deuria a l'augment de les temperatures ocasionat per l'escalfament global, sinó a la nostra adaptació a les temperatures més baixes.

Publicat a la revista Nature Communications, l'estudi contempla les dades diàries de 48 províncies espanyoles relatives a temperatura i a morts per malalties respiratòries classificades segons sexe, grup d'edat i residència. L'anàlisi revela que la proporció de morts per malalties respiratòries en els mesos més freds s’ha reduït de mitjana un 16,5% per dècada, mentre que el percentatge de morts per malaltia respiratòria durant les èpoques caloroses s'ha mantingut relativament estable al llarg dels 37 anys d'estudi. Concretament, les morts per malalties respiratòries vinculades a la temperatura han passat de ser més freqüents en els mesos de gener i desembre a assolir el seu pic durant els mesos de juliol i agost.

"Fa dues o tres dècades, les malalties respiratòries causades per les baixes temperatures representaven un risc addicional de mort a Espanya", afirma Hicham Achebak, primer autor de l'estudi i investigador d’ISGlobal i del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. "Aquesta investigació demostra que els riscos han anat desapareixent progressivament, de manera que, gràcies a mesures adaptatives com el major ús de la calefacció o les millores en el tractament de la morbiditat respiratòria, la mortalitat per malalties respiratòries ja no depèn del fred. Es tracta d'una completa reversió de l'estacionalitat de la mortalitat. "

Malgrat que els resultats reflecteixen aquest canvi per a tots els sexes i edats, hi ha diferències entre grups. Així, la vulnerabilitat a la calor és més gran per a les dones que per als homes i augmenta amb l'edat. Per contra, els efectes del fred són menors per a les dones que per als homes i disminueixen amb l'edat, encara que en aquest cas les diferències entre grups són molt menys notables. "Durant els anys més recents del nostre estudi, les diferències en el risc de mortalitat davant temperatures fredes són gairebé imperceptibles entre els diversos grups, mentre que sí són significatives a l'estiu", assenyala Joan Ballester, coautor de l'estudi i investigador de ISGlobal. "Aquestes observacions reflecteixen un procés notori d'adaptació al fred, però no a la calor".

Canvi climàtic i polítiques de salut

El canvi climàtic exerceix nombrosos impactes sobre la salut de les persones. Les temperatures extremes, per exemple, es correlacionen amb malalties cardiovasculars i respiratòries. "Aquest estudi apunta que la disminució de dies freds a causa de l'escalfament global en les pròximes dècades no contribuirà a una reducció de la mortalitat per malalties respiratòries ", comenta Achebak.

"Les morts atribuïbles a la calor i al fred són conseqüència d'una combinació entre l'exposició a les temperatures i la vulnerabilitat de la població", comenta Ballester. I conclou: "Per reduir la vulnerabilitat de les persones tal vegada sigui necessari aplicar polítiques vinculades al desenvolupament socioeconòmic, com la millora dels serveis de salut".

 

Referència

HichamAchebak, DanielDevolder, Vijendra Ingole, JoanBallester. Reversal of the seasonality of temperature-attributable mortality from respiratory diseases in Spain. Nature Communications, May 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-16273-x