Publicador de continguts

ECRHS: Estudio Europeo de Salud Respiratoria

Durada
2010-2013
Coordinador
Josep M. Antó Boqué
Finançadors
Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
L'European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) és un estudi longitudinal de salut respiratòria, principalment sobre asma i al lèrgia respiratòria, en la població general d'adults d'Europa Occidental. A Espanya, l'estudi s'ha realitzat en Galdakano, Oviedo, Huelva, Albacete i Barcelona (Grup Espanyol de l'ECRHS). El primer estudi (ECRHS-I) va tenir lloc a 1990-1992 en una mostra aleatòria de població de 20 a 44 anys, resident en àrees urbanes i metropolitanes. El segon estudi (ECRHS-II), va incloure a les persones que havien participat en el ECRHS-I, nou anys més tard (2000-2002).

El ECRHS ha liderat l'estandardització de mètodes per a la investigació epidemiològica sobre asma en adults i ha publicat més de 250 articles (71> de 20 cites, 20> 50 cites i 6> 100 cites) i ha proporcionat informació programàtica rellevant (> de 100 cites en el document de la WHO / NIH, "Global Burden of Asthma" de 2004).ECRHS III. Seguiment de la població espanyola als18 anys del seu iniciObjectius 

Realitzar el ECRHS III a Espanya. Descriure l'evolució de l'asma, la rinitis i la sensibilització al·lergens i identificar els seus determinants ambientals i genètics. Descriure la pèrdua de funció pulmonar i la incidència de MPOC, així com els seus determinants.

Metodologia

Es realitzarà el tercer seguiment, als 18 anys del basal, de la població del ECRHS II, als 38 a 62 anys d'edat, en els 5 centres participants. S'administrarà el qüestionari ECRHS III (símptomes, factors de risc i tractament) i es realitzaran les següents determinacions: espirometria, prova broncodilatadora, determinacions d'IgE total i específica a lèrgens comuns i obtenció de mostres de sang per determinar en el futur biomarcadors d'inflamació i obtenir ADN.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Josep M. Antó Boqué
    Josep M. Antó Boqué

Equip ISGlobal

Veure més

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null