Publicador de continguts

Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Demostrada l'acceptabilitat i l'eficàcia d'una nova tècnica que permetrà conèixer les causes de mort en els països de renda baixa

Investigadors d'ISGlobal i del CISM avaluen un mètode alternatiu a l'autòpsia completa

22.11.2016
Foto: Quique Bassat

Dos estudis publicats a PLOS Medicine confirmen que la tècnica d'autòpsia mínimament invasiva és eficaç per determinar les causes de mort en països en desenvolupament i que té una bona acceptabilitat entre la comunitat. El primer article, liderat per Jaume Ordi, patòleg d'ISGlobal/Hospital Clínic i professor de la Universitat de Barcelona, demostra una alta coincidència entre els diagnòstics obtinguts amb l'autòpsia mínimament invasiva i els de l'autòpsia completa en una sèrie de pacients adults morts a Moçambic. El segon article, liderat per la directora del departament de ciències socials del Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM), Khatia Munguambe, mostra una alta acceptabilitat d'aquesta tècnica en cinc països de l'Àfrica Subsahariana i del Sud-est Asiàtic que han participat a l’estudi.

L'autòpsia completa es considera el mètode de referència per determinar la causa de mort, però és difícil de dur a terme en països en desenvolupament a causa de la manca de personal especialitzat i d'infraestructures necessàries per a realitzar-les. Els mètodes utilitzats en aquests països, com l'autòpsia verbal i l'anàlisi de la història clínica, són poc fiables per la seva baixa precisió. En els últims anys, s'han desenvolupat tècniques d'autòpsia no invasiva basades en estudis d'imatge que han mostrat ser precises i acceptables però que impliquen procediments d'alta tecnologia que no estan disponibles en països amb recursos limitats.

En aquest context, els investigadors del projecte CaDMIA han dissenyat un mètode d'autòpsia mínimament invasiva que consisteix en una sèrie d'anàlisis histològics i microbiològics sobre mostres de sang, de líquid cefaloraquidi i d'òrgans sòlids, obtingudes utilitzant agulles de biòpsia. El procediment desenvolupat és simple, pel que és factible realitzar-lo en països en desenvolupament com a alternativa a l'autòpsia completa. En el primer estudi es va comparar, en 112 pacients adults morts, la causa de mort determinada per l'autòpsia mínimament invasiva amb la causa de mort identificada amb l'autòpsia completa. Els investigadors van observar una concordança del 76% entre tots dos diagnòstics, amb una coincidència encara més gran per a les malalties infeccioses.

"Aquesta tècnica pot significar una veritable revolució en la metodologia per determinar les causes de mort en els països de renda baixa, el que s'hauria de traduir en una notable millora a l'hora d'establir les prioritats en les polítiques de salut ", afirma Jaume Ordi.

En el segon estudi, es van realitzar més de 500 entrevistes a diferents informants, incloent a persones que havien perdut recentment a un membre de la família. Les observacions es van realitzar en cinc països: Gabon, Kenya, Mali, Moçambic i Pakistan. Els investigadors van concloure que el 75% dels participants volien conèixer la causa de mort del familiar mort, i que l'acceptabilitat de l'autòpsia mínimament invasiva era del 73%.

"Aquests resultats són esperançadors, ja que obren noves línies d'investigació per estudiar les causes de mort i dissenyar polítiques i estratègies de salut adequades i efectives", conclou Khátia Munguambe.

Aquests dos estudis formen part de la col·lecció de 12 articles sobre el projecte CaDMIA que la revista científica PLOS Medicine publicarà al llarg dels propers mesos. D'aquest text es presentaran els resultats de validació de l'autòpsia mínimament invasiva en diferents grups d'edat i en diferents regions geogràfiques, així com l'avaluació de la seva acceptabilitat per part de les comunitats i els professionals de la salut i l'anàlisi de factors facilitadors o que poden actuar com a barrera per a la seva introducció, amb l'objectiu que pugui servir de guia per a la implementació d'aquest nou mètode en àrees rurals de països en desenvolupament.

Projecte CaDMIA

L'estudi CaDMIA (2013-2015), finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates amb cofinançament del Fons d'Investigació Sanitària del Ministeri de Salut, i liderat per ISGlobal, ha tingut com a objectius, en primer lloc dissenyar i validar una tècnica d'autòpsia mínimament invasiva adequada i factible en països de renda baixa per a la determinació de les causes de mort d'origen infecciós, i en segon lloc, avaluar l'acceptabilitat i la viabilitat de l'ús d'aquesta eina en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics. Després de la seva finalització, la línia d'investigació continua amb el projecte CaDMIA -plus (2016-2018), també finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates, l'objectiu és perfeccionar la tècnica i continuar amb la seva validació en nens menors de cinc anys. Com a part del projecte es crearà un centre d'investigació i formació en autòpsia mínimament invasiva a ISGlobal/Hospital Clinic/Universitat de Barcelona. L'estudi CaDMIA -plus continua sota el lideratge d'ISGlobal i les activitats es desenvolupen a l'Hospital Central de Maputo i el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM), tots dos a Moçambic. L'equip investigador col·labora a més amb el projecte CHAMPS, una xarxa internacional de vigilància epidemiològica de mortalitat infantil, finançat per la Fundació Bill & Melinda Gates, coordinat per la Universitat d'Emory i el Centre de Control de Malalties dels Estats Units.