Publicador de continguts

Recerca

"Hi ha una clara relació entre la contaminació atmosfèrica i mortalitat"

Jordi Sunyer, investigador i codirector del CREAL va impartir el seminari "Health effects of air pollution"

07.06.2013
Foto: Photo: Ayla87

Jordi Sunyer, investigador i codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), va impartir la conferència "Health effects of air pollution" a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), el passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.

La contaminació de l'aire és el primer factor de risc ambiental prevenible al món i a Europa. El seu impacte en la salut es deu principalment al seu efecte sobre l'envelliment a través d'estrès oxidatiu i la inflamació sistèmica de grau baix. A la conferència es va parlar dels efectes a curt i llarg termini de la contaminació atmosfèrica a les vies respiratòries, al sistema cardiovascular i neurològic, així com els beneficis per a la salut després d'intervenir sobre la contaminació de l'aire.

"A l'atmosfera hi ha partícules sòlides, com matèries minerals, aerosols marins i compostos de carboni, entre altres. Els principals contaminants de l'aire són NOx, SOx, O3, CO, NH3 i COV, entre altres", va començar Sunyer.

Les partícules en suspensió (PM) tenen un gran impacte en la nostra salut. Les partícules de mida inferior a 30micres de diàmetre, tenen impacte en el nas i la gola. Les partícules inferiors a 10 micres, com SO2, NO2 i l'ozó, tenen impacte en la tràquea, bronquis i bronquiols. Les partícules promouen l'aterosclerosi primerenca i l'oxidació sistèmica, com ha demostrat el Dr Valentí Fuster, de l'Hospital Mount Sinai a Nova York, en un estudi publicat a JAMA a 2005.

Hi ha una relació significativa entre la contaminació atmosfèrica i la mortalitat diària, com hem vist en l'estudi europeu APHEA. Hi ha un augment de la contaminació durant els mesos d'hivern a Barcelona.

"Continuem amb la recerca en l'àrea mediterrània, amb el projecte europeu MED-particle. Hi ha una clara relació entre la contaminació atmosfèrica i la mortalitat a Barcelona. El principal contaminant és el trànsit ", va dir Sunyer.

Efectes crònics més enllà dels efectes a curt termini?

"És molt diferent a viure al Raval, Eixemple, Sant Cugat i Sitges. Per exemple, al sud de Califòrnia, quan es viu a prop de les carreteres més transitades, els nens tenen més risc d'asma", va explicar l'investigador del CREAL.

"Hem fet diferents estudis sobre l'asma i contaminants. Així mateix, hem fet estudis sobre la contaminació de l'aire durant l'embaràs relacionat amb el desenvolupament mental del nadó ", Sunyer especificat.

"Una cosa que és alarmant és la relació entre la contaminació de l'aire per PM2,5 a llarg termini i  mortalitat", va dir el professor. L'exposició a llarg termini de la contaminació de l'aire augmenta la incidència dels esdeveniments cardiovasculars en les dones, a causa de l'acceleració de l'aterosclerosi per la contaminació de l'aire, que provoca rigidesa als vasos sanguinis.

"Actualment estem portant a terme un estudi anomenat Breathe, en 40 escoles, sobre la relació entre la memòria de treball dels nens i la qualitat de l'aire en el seu entorn. La contaminació urbana, específicament les partícules fines i ultrafines són un risc de salut important, i és una amenaça per a la salut mundial", va concloure Sunyer.