Planificació urbana, medi ambient i salut

BREATHE

BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool childrEn

Durada
2011-2016
Coordinador
Jordi Sunyer Deu (ISGlobal)
Finançadors
Comissió Europea
La infància és un període fonamental per la maduració del cervell i el desenvolupament mental. En ell intervenen múltiples factors. Diversos estudis realitzats en animals han generat la hipòtesi que les partícules ultrafines en l’aire de les ciutats poden interferir negativament en el desenvolupament. Descobrir el nivell de contaminació a les escoles i comprendre el seu paper en la salut infantil és un dels reptes del nostre temps. Aquest coneixement permetrà crear entorns més saludables i sans als actuals per les futures generacions.
  • Objectiu de l’estudi: Estudiar l’impacte de la contaminació en l’aire de les ciutats sobre el desenvolupament cognitiu dels nens
  • Característiques de l’estudi: L’estudi es fa en nens de segon, tercer i quart de primària de 40 escoles de Barcelona amb diferents nivells de contaminació.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Veure més

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

ESAIRE

Engaging Citizens in Science: Promoting the Viability of Participatory Sensing for Monitoring Air and Environmental Quality

iMAP Barcelona

Estudi Internacional de la Ment, Activitats i Entorns Urbans de Barcelona

HERA

Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders