Publicador de continguts

Recerca

Avaluar l'impacte de les intervencions contra la malària mitjançant mostreigs rutinaris de dones embarassades

L'anàlisi genòmic del paràsit de la malària en dones embarassades que acudeixen a la seva primera visita prenatal revela una menor diversitat en zones del sud de Moçambic, on es va implementar una estratègia d'eliminació

19.03.2024
Foto: canva

La diversitat genètica del paràsit de la malària en dones embarassades i població infantil va disminuir en una zona de Moçambic on es van aplicar intervencions per eliminar la malaltia, segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", i el Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM). Els resultats, publicats a Nature Communications, destaquen el potencial del mostreig rutinari de dones embarassades com a estratègia cost-efectiva per millorar la vigilància genòmica del paràsit i detectar canvis en la transmissió dins de la comunitat.

La vigilància genòmica del paràsit de la malària P. falciparum és essencial per detectar l'aparició i propagació de paràsits resistents als medicaments. Però pot aportar molta més informació. "Creiem que la diversitat genòmica de la població del paràsit també pot ajudar-nos a avaluar l'eficàcia de les intervencions dirigides a eliminar la malaltia", afirma Alfredo Mayor, investigador d'ISGlobal. "Esperem una menor diversitat genètica del paràsit en zones amb menys transmissió".

La presa regular de mostres per a la vigilància genòmica és difícil i costosa, sobretot en entorns de baixos recursos, però Mayor i el seu equip tenen una solució: les dones embarassades que acudeixen a la seva primera visita prenatal representen una població sentinella d'accés fàcil. El mateix equip va demostrar anteriorment que la càrrega de malària en les dones embarassades reflecteix la de la comunitat. En aquest estudi, van avaluar si la diversitat genètica del paràsit en les embarassades també és representativa, i si pot informar sobre canvis en els nivells de transmissió.

Vigilància genòmica de la malària en l'atenció prenatal

L'equip de recerca va seqüenciar mostres de P. falciparum de 289 dones que acudien a la seva primera visita prenatal i 93 nenes i nens de la comunitat, d'entre dos i deu anys. Les mostres es van recollir entre 2015 i 2018 en tres àrees del sud de Moçambic: una amb alta transmissió de la malaltia (Ilha Josina) i dues amb baixa transmissió (Magude, on es van implementar intervencions d'eliminació, i Manhiça).

L'anàlisi va confirmar que la diversitat genètica i la prevalença de marcadors de farmacoresistència en les dones que acudien a la visita prenatal i en la població infantil eren similars. La població de paràsits amb major diversitat genètica estava a Ilha Josina, i la de menor diversitat a Magude. A més, a Magude es va observar una clara disminució de la diversitat de paràsits infectant un mateix individu (diversitat intrahoste), la qual cosa indica una reducció de la mida de la població de paràsits després de les intervencions d'eliminació. A Manhiça no es va observar cap disminució de la diversitat intrahoste.

"Els nostres resultats revelen l'impacte que tenen aquestes intervencions en l'estructura de la població de paràsits, que no és tan evident quan es mira només el nombre de casos durant el mateix període de temps", diu Nanna Brokhattingen, primera coautora de l'estudi i investigadora d'ISGlobal. "La vigilància parasitària en dones embarassades pot complementar les dades clíniques i epidemiològiques a l'hora d'avaluar l'impacte de les intervencions de control i eliminació de la malària", afegeix Mayor. L'equip investigador conclou que la vigilància genòmica rutinària a les clíniques d'atenció prenatal és una estratègia cost-efectiva i convenient per informar sobre els canvis en la transmissió de la malaltia.

 

Referència

Nanna Brokhattingen, Glória Matambisso, Clemente da Silva et al. Genomic malaria surveillance of antenatal care users detects reduced transmission following elimination interventions in Mozambique. Nat Commun. https://doi.org/10.1038/s41467-024-46535-x.