Recerca

Un projecte europeu ajudarà a fomentar entorns laborals saludables

OMEGA-NET, una xarxa per integrar i optimitzar les cohorts ocupacionals a Europa, celebra la seva reunió de llançament a Barcelona

22.02.2018
Foto: Phil Whitehouse

“Dels 120 agents considerats com cancerígens per a humans per l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC), la meitat van ser descoberts i confirmats en un context laboral. D'aquí la importància d'aquest projecte.” Amb aquestes paraules Kurt Straif, cap de secció del IARC, va començar la reunió de llançament de OMEGA-NET, que es va dur a terme al Campus Mar d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, el passat 20 i 21 de febrer. 

OMEGA-NET és un ‘COST Action’ finançat per la comissió europea, amb 73 participants de 28 països. El seu objectiu principal és optimitzar l'ús de cohorts ocupacionals a Europa per proporcionar una base sòlida d'evidència que permeti identificar riscos a la salut relacionats amb el treball així com fomentar polítiques de prevenció. Per a això, la xarxa crearà un inventari de cohorts existents i proposarà com integrar-les, establirà protocols estandarditzats per a futures cohorts, i desenvoluparà activitats de disseminació i formació. 

“S'ha aconseguit avançar, però queda encara molt per fer” va afegir l'expert d’IARC, assenyalant que hi ha més de 80.000 substàncies químiques usades en la indústria que no s'han avaluat, i subratllant la necessitat de millorar les dades d'exposició, les estimacions de càrrega i l'avaluació de l'impacte econòmic de la inacció. 

Com explica Manolis Kogevinas, investigador d’ISGlobal i capdavanter d'un dels grups de treball del projecte, “hi ha unes 30 milions de persones en estudis de població a Europa, però desconeixem el tipus d'informació continguda en aquestes cohorts. Aquesta és la raó per la qual necessitem fer un inventari.”

La xarxa també busca millorar la col·lecta de dades de cara a futures cohorts ocupacionals, fent èmfasis en ‘noves’ exposicions i desenllaços: l'envelliment actiu, les hores laborables incloent els torns de nit, els patrons d'ocupació en els joves, i les malalties cutànies (de fet, el càncer ocupacional més freqüent és el de pell, a causa de l'exposició a rajos UV).  

“Una novetat d'aquest projecte són les missions científiques de curt termini, que permetran visites entre les institucions participants. Aquesta xarxa és una molt bona oportunitat per consolidar la recerca en salut ocupacional a Europa” expliquen Michelle Turner (ISGlobal, Barcelona) i Ingrid Sivesind (STAMI, Oslo),  co-coordinadora i coordinadora, respectivament, de OMEGA-NET.

La reunió de dos dies va incloure sessions per als quatre grups de treball, breus presentacions sobre cohorts en diferents països, discussions generals, identificació de propers passos, així com la reunió del comitè de gestió.