Recerca

Un patogen nosocomial que guanya en resistència però perd en virulència

L'adquisició de la resistència a la colistina en el bacteri Acinetobacter nosocomialis va acompanyada de canvis en la composició de la seva membrana externa i una menor virulència

17.09.2015
Foto: CDC

Un estudi liderat pel Dr. Jordi Vila, investigador d'ISGlobal i director de la iniciativa de Resistència a Antibiòtics, mostra que la pèrdua de lipopolisacàrid (LPS) contribueix a l'adquisició de la resistència a la colistina en Acinetobacter nosocomialis, però disminueix la seva capacitat virulenta.

El grup Acinetobacter inclou a les espècies A. pittii, A. baumannii i A. nosocomialis i és la causa d'un nombre creixent d'infeccions en context hospitalari. De manera preocupant, A. baumannii ha mostrat la capacitat d'adquirir resistència a tots els antibiòtics actualment al mercat. En l'actualitat, la majoria dels ceps encara són resistents a la colistina, un antibiòtic al qual el seu parent, A. nosocomialis, ha demostrat alts nivells de resistència.

En el present estudi, els investigadors van comparar l'expressió de gens i proteïnes en soques d'A. nosocomialis susceptibles o resistents a la colistina generades al laboratori, amb l'objectiu d'identificar els mecanismes de resistència. Van trobar que la resistència al fàrmac està associada amb una pèrdua de la síntesi del LPS, un component de la membrana externa de tots els bacteris Gram-negatives, a causa de mutacions en un gen (lpxD), similar al que s'ha reportat per ceps d'A. baumannii. De manera important, utilitzant un sistema d'infecció en un cuc (el nematode C. elegans), els autors van mostrar que les soques resistents a la colistina eren menys virulentes.

Els bacteris del grup Acinetobacter causen pneumònies i infeccions del torrent sanguini en pacients en estat crític. Es calcula que, només als EUA, el gènere Acinetobacter és responsable d'unes 12.000 infeccions a l'any, de les quals pràcticament la meitat són resistents a múltiples fàrmacs.

 Referència:

Vila-Farrés X, Ferrer-Navarro M, Callarisa AE, Martí S, Espinal P, Gupta S, Rolain JM, Giralt E, Vila J. Loss of LPS is involved in the virulence and resistance to colistin of colistin-resistant Acinetobacter nosocomialis mutants selected in vitro. J Antimicrob Chemother. 2015 Aug 25.