Recerca

Un panell d'experts publica directrius clíniques per al maneig de la estrongiloidiasis en països no endèmics

La malaltia parasitaria intestinal és comuna en poblacions migrants i pot ser letal en pacients immunosuprimits

20.09.2017
Foto: Blueiridium

Experts d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària la Caixa, i d'altres institucions han publicat una sèrie de directrius clíniques basades en l'evidència científica per millorar la detecció i tractament de la estrongiloidiasis en països no endèmics.

La estrongiloidiasis és una malaltia parasitaria intestinal causada per un nemátod (o cuc) que es transmet per contacte directe amb terra contaminada. S'estima que hi ha 350 milions de persones infectades al món. Sense tractament, la infecció pot persistir per a tota la vida i causar símptomes intermitents com a diarrea i dolor abdominal. No obstant això, en pacients immunosuprimits, la infecció pot ser letal. A pesar que el paràsit es troba sobretot en zones tropicals i subtropicals, la malaltia s'està convertint en un problema en països no endèmics a causa del risc elevat d'infecció entre poblacions migrants. Es calcula que la prevalença en aquestes poblacions podria variar entre 2 i 46% però encara es desconeix la càrrega real de la estrongiloidiasis importada.  

Per al maneig de la malaltia en països no endèmics, els experts es van centrar en tres preguntes: quines persones cribar, com cribar-les, i com tractar-les. Després d'una extensa revisió de la literatura científica i una consultació amb experts, van desenvolupar una sèrie de recomanacions basades en evidència per respondre a aquestes preguntes. Recomanen diagnosticar a les persones en risc abans que desenvolupin complicacions clíniques, i que el diagnòstic sigui obligatori en pacients immunosuprimits.

El diagnòstic és senzill i accessible, i el tractament actualment utilitzat (l’ivermectina) és altament eficaç. “Per això, proposem que el diagnòstic de la estrongiloidiasis formi part d'un programa de cribat per a migrants” explica Ana Requena, primera autora de l'estudi i investigadora d’ISGlobal. No obstant això, afegeix, “es necessiten més estudis per determinar si, des d'un punt de vista de salut pública, això seria rendible”.

Referència:

Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gomez-Junyent J, Zammarchi L, Bisoffi Z, Muñoz J. Evidence-Based Guidelines for Screening and Management of Strongyloidiasis in Non-Endemic Countries. Am J Trop Med Hyg. 2017 Jul 24. doi: 10.4269/ajtmh.16-0923