Recerca

Un estudi descriu les àrees de Mallorca en risc de leishmaniosi

Investigadors d'ISGlobal analitzen els factors de distribució i els factors ambientals que afavoreixen la presència de flebòtoms a l'illa.

31.10.2014
Foto: CDC/ Dr. Francis W. Chandler

Un estudi publicat a Parasites & Vectors, en el qual han participat investigadors del Laboratori de Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) i d'ISGlobal, ofereix noves dades sobre l'epidemiologia de la leishmaniosi a l'illa de Mallorca.

Encara que l'existència de la leishmaniosi a l'illa es coneix des de fa molt de temps,  mancaven dades actuals sobre els vectors, petits insectes dípters, els flebòtoms, ja que les últimes dades publicades sobre aquests insectes eren de l'any 1989. El treball descriu els possibles factors ambientals que afavoreixen la seva presència i indica les àrees de l'illa en risc de leishmaniosi. "Concretament, aquest estudi es basa en la presència de Phlebotomus perniciosus, la principal espècie responsable de la transmissió de la leishmaniosi per Leishmania infantum a la regió mediterrània", explica Cristina Ballart, investigadora d'ISGlobal participant en l'estudi.

Els investigadors estimen la probabilitat de la presència de P. perniciosus a cada lloc de mostreig en funció de factors ambientals i meteorològics. "L'estudi ha permès detectar la presència de P. perniciosus a tota l'illa, preferentment en altituds compreses entre 51-150 metres sobre el nivell del mar, en presència de vegetació adjacent de garriga, en els límits de les poblacions, i entre aquestes, i en la proximitat de granges d'ovelles", conclou Montserrat Gállego, investigadora de la UB i coordinadora de l'estudi.

Referència:

Alcover MM, Ballart C, Martín-Sánchez J, Serra T, Castillejo S, Portús M, Gállego M. Factors influencing the presence of sand flies in Majorca (Balearic Islands, Spain) with special reference to Phlebotomus pernicious, vector of Leishmania infantum. Parasites & Vectors. Sep 4 2014, 7 (1): 421. doi: 10.1186/1756-3305-7-421.