Recerca

Un assaig clínic en gossos demostra l'eficàcia d'un insecticida oral per a matar al vector de la leishmaniosi

L'estratègia podria contribuir a controlar la malaltia en zones endèmiques

03.01.2019
Foto: Jennifer Regnier / Unsplash

Una sola dosi oral de fluralaner és eficaç per a matar flebòtoms que s'alimenten de gossos tractats, fins a 45 dies després del tractament, segons un assaig clínic liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”. Els resultats recolzen l'ús d'insecticides orals en gossos com a estratègia per al control de la leishmaniosi visceral en zones endèmiques.

La leishmaniosi visceral ‘zoonòtica’, causada pel paràsit Leishmània infantum, es transmet a l'humà per la picada de femelles flebòtomes que s'alimenten de mamífers infectats, particularment gossos. En zones endèmiques, la malaltia és un problema de salut pública (uns 3.000 casos al Brasil, amb un 10-20% de mortalitat). Tot i així, les estratègies provades fins ara per a reduir la transmissió del paràsit, incloent el sacrifici de gossos infectats, l'ús de collarets amb insecticides, o l'ús d'insecticides tòpics, han tingut un impacte limitat.  En canvi, l'administració oral d'insecticides a gossos de la comunitat podria ser un mètode eficaç per a reduir la transmissió del paràsit, com indica un model matemàtic desenvolupat i publicat per l'equip d'Albert Picado, investigador d’ISGlobal.

En aquest estudi, Picado i el seu equip van passar del model a l'assaig per a avaluar l'impacte potencial d'aquesta estratègia. En col·laboració amb investigadors de la Universitat de Saragossa, van provar l'efecte d'una dosi oral de fluralaner - un insecticida usat habitualment  en mascotes contra puces i paparres- sobre la supervivència de flebòtoms que es van alimentar de gossos tractats o no tractats. Els resultats de l'assaig clínic mostren que la mortalitat de flebòtoms que es van alimentar de gossos tractats amb una pastilla mastegable de fluralaner va ser entre el 100 i el 89%, fins a 45 dies després del tractament (comparat amb una mortalitat entre el 4 i el 10% per als quals es van alimentar del grup no tractat). Després dels 45 dies, l'eficàcia del medicament va disminuir per sota del 65%.

“Aquests resultats indiquen que l'ús comunitari de fluralaner i altres compostos semblants aprovats per a gossos pot representar una estratègia de control de leishmaniosi visceral en zones endèmiques,” apunta l’investigador.

Referència

Gomez SA, Lucientes J, Castillo JA, Peris MP, Delacour S, Ortega P, Oropeza RV, Picado A. A randomized, blinded, controlled trial to assess sand fly mortality of fluralaner administered orally in dogs. Parasit Vectors. 2018 Dec 5;11(1):627. doi: 10.1186/s13071-018-3231-8.