Recerca

STool4TB avaluarà una innovadora eina per al diagnòstic de la tuberculosi en nens i adults amb VIH

El projecte també crearà una xarxa de diagnòstic en països europeus i africans amb una alta càrrega de tuberculosi

20.01.2021
Tècnic de laboratori del grup de recerca sobre tuberculosi del CISM, Moçambic

STool4TB és un projecte internacional de gran envergadura que té per objectiu avaluar una nova PCR quantitativa en femta per diagnosticar la tuberculosi en nens i persones adultes que viuen amb el VIH. Feta la reunió de llançament, la setmana passada, el projecte finançat per l'European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) emprèn un trajecte de quatre anys de durada. Coordinat per Alberto García-Basteiro a l'Institut de Salut Global de Barcelona, ISGlobal, STool4TB involucra dos socis europeus més (l'Institut per a la Salut Global i el Desenvolupament d'Amsterdam —AIGHD—, i el Centre de Recerca Borstel a Alemanya ) i tres institucions africanes (Centre de Investigação em Saude de Manhiça —CISM—, a Moçambic, la Universitat Makerere, a Uganda, i la Fundació Baylor Eswatini, a Eswatini). A més, comptarà amb el Baylor College of Medicine de Houston, Estats Units, com a institució col·laboradora.

La tuberculosi (TB) continua sent una de les principals causes de morbiditat i mortalitat entre els nens i les persones adultes amb VIH. Tot i el progrés significatiu en el diagnòstic de la TB, la confirmació de laboratori de TB és especialment difícil en nens i en persones adultes amb VIH per la dificultat per obtenir mostres d'esput i la naturalesa paucibacilar de la malaltia. Per tant, la confirmació bacteriològica de la tuberculosi pulmonar en nens petits i adults amb VIH immunodeprimits continua sent lamentablement baixa.

La incapacitat per confirmar bacteriològicament la TB resulta tant en un infradiagnòstic, que es tradueix en pitjors resultats —incloent un augment de la mortalitat—, com en un sobrediagnòstic erroni i una mala distribució de recursos. Ateses les limitacions de les proves diagnòstiques a partir d'esput que avui s'empren en aquestes poblacions vulnerables, cal desenvolupar noves eines i identificar mostres no respiratòries fàcils de recollir que, combinades, podrien millorar la confirmació bacteriològica.

STool4TB validarà un mètode innovador d'homogeneïtzació de femta i aïllament d'ADN que farà possible un diagnòstic basat en una PCR altament sensible i específica. El projecte avaluarà aquesta plataforma en els entorns amb una alta càrrega de TB i VIH a Moçambic, Eswatini i Uganda, sota la hipòtesi que reduirà la gran bretxa en la detecció de casos de TB en millorar les taxes de confirmació de TB en nens i adults VIH positius, i es demostra factible i acceptable.

"Les dades preliminars suggereixen que aquesta plataforma aporta valor a les eines diagnòstiques existents basades en l'esput i augmenta les taxes de confirmació bacteriològica. De fet, té el potencial de convertir-se en un test diagnòstic fàcilment implementable en centres d'atenció primària amb recursos limitats", explica Alberto García-Basteiro. El projecte també avaluarà la viabilitat, usabilitat i acceptabilitat de la recollida d'excrements per al diagnòstic de TB des de la perspectiva del pacient i de el sistema de salut.

El projecte s'organitza en diversos grups de treball, dels quals la coordinació general (WP1) recau en Alberto García-Basteiro (ISGlobal); l'assaig diagnòstic (WP2) és en mans d'Elisa López-Varela (ISGlobal); mentre que l'estudi de viabilitat (WP3) estarà dirigit per Khatia Munguambe (CISM). Després de la reunió de llançament de el projecte, la primera reunió de la junta directiva també es va dur a terme en format virtual.

STool4TB representa una oportunitat única per crear una xarxa de diagnòstic de TB entre els països europeus i africans amb una alta càrrega de TB amb possibilitat de dur a terme estudis clínics de diagnòstics nous centrats en nens i persones adultes que viuen amb el VIH.


Personal implicat en el projecte STool4TB durant la reunió de llançament.