Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

ODS 3: Salut i benestar

27.05.2019

La nostra salut i el nostre benestar estan influenciats pel lloc on vivim. Cap al 2030, dos terços de la humanitat viuran en zones urbanes. Les ciutats brinden una excel·lent oportunitat als governs locals per protegir i promoure la salut a molts nivells.

El 23% de defuncions són causades per la contaminació i factors ambientals. De fet, més del 90% del món està exposat a nivells de qualitat de l'aire que no s'ajusten a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Prop de 235 milions de persones pateixen d'asma —la malaltia no transmissible més comú en la infantesa— i la urbanització s'ha associat amb un augment dels casos d'asma. Per una altra banda, el 39% dels adults té sobrepes. L'obesitat és ja un dels principals problemes de salut d'aquest món, i viure en zones urbanes hi predisposa en els nostres estils de vida.

La salut no consisteix només en oferir serveis mèdics i clínics, com ara hospitals, sinó també d'incloure directives sanitàries en diferents mesures polítiques. Les ciutats poden disenyar-se per promoure el benestar i les cures. Per això, molts governs locals ja estan duent a terme accions que comportin beneficis per a la salut mitjançant la sensibilització comunitària sobre prevenció i la promoció d'estils de vida saludables; la millora de serveis, com ara serveis de salut bàsics, la gestió dels residus, la higiene i la cadena alimentària, l'aigua i la sanitització; la priorització de les persones en la planificació urbana i de transport; la resposta a les necesitats ciutadanes; la promoció de la connectivitat en barris, i la millora de la qualitat i la seguretat de l'espai públics en pro de la salut mental, l'activitat física i la cohesió social; la millora de la seguretat viària i el control del trànsit per reduir danys i morts; la protecció de béns públics com el sòl, l'aigua, l'aire i el medi ambient cap a un model integrat entre sectors.

L'Agenda per al Desenvolupament Sostenible, i concretament l'ODS 3, consisteix en fomentar la vida saludable, el benestar per a totes les persones de qualsevol edat i indicadors per a evaluar-ne el progrés. Això només pot dur-se a terme per mitjà de l'acció local.

Aquest vídeo l'han realitzat, el maig de 2019, United Cities and Local Governments (UCLG), ISGlobal i Learning UCLG, amb la col·laboració de la Comissió Europea.