Publicador de continguts

Recerca

El risc de morir en un hospital per causes respiratòries és superior a l'estiu que a l'hivern

Un estudi analitza l'associació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària per malalties respiratòries a les províncies de Madrid i Barcelona

07.11.2023
Foto: Canva

L'escalfament global provocat pel canvi climàtic podria augmentar la mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant els mesos d'estiu. És la conclusió principal d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", els resultats del qual s'han publicat a The Lancet Regional Health - Europe. Les troballes poden servir de base per a una millor adaptació al canvi climàtic als centres sanitaris.

L'equip investigador va analitzar l'associació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària per malalties respiratòries a les províncies de Madrid i Barcelona entre el 2006 i el 2019. Els resultats van mostrar que el nombre d'ingressos hospitalaris a les dues províncies, inclosos els que van resultar en mort, va ser major durant els mesos d'hivern i menor durant l'estació càlida (de juny a setembre), amb un pic al mes de gener i un mínim d'ingressos al mes d'agost. Tot i que el nombre ingressos va ser més elevat durant els mesos d'hivern, la màxima incidència de mortalitat hospitalària es va produir durant els mesos d'estiu i va estar fortament relacionada amb les altes temperatures.

Per calcular l'associació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària, l'equip va fer servir dades sobre les hospitalitzacions diàries, la meteorologia (temperatura i humitat relativa) i els contaminants atmosfèrics (O3, PM2,5, PM10 i NO2). Tot i que s'ha descrit àmpliament que l'exposició diària a la calor i al fred s'associa a un risc més gran d'ingrés hospitalari per malalties respiratòries com la pneumònia, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i l'asma, fins ara cap estudi s'havia centrat en les hospitalitzacions amb resultat de mort i, per tant, en els casos més greus de morbiditat.

L'associació entre temperatures altes i mortalitat

En termes de càrrega atribuïble, l'estudi va determinar que les altes temperatures estivals van ser responsables del 16% i del 22,1% del total d'hospitalitzacions mortals per malalties respiratòries a Madrid i Barcelona, respectivament. L'efecte de la calor va ser immediat, ja que la major part de l'impacte va tenir lloc durant els tres primers dies des de l'exposició a altes temperatures.

"Això suggereix que l'augment dels resultats respiratoris aguts durant la calor està més relacionat amb l'agreujament de malalties respiratòries cròniques i infeccioses que amb la propagació de noves infeccions, perquè solen trigar diversos dies a causar símptomes", assenyala Hicham Achebak, primer autor de l'estudi i investigador a Inserm i ISGlobal, que compta amb una beca postdoctoral Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea.

Els resultats de l'estudi van mostrar efectes de la calor especialment per a la bronquitis aguda i la bronquiolitis, la pneumònia i la insuficiència respiratòria. Ni la humitat relativa ni els contaminants atmosfèrics van tenir un paper estadísticament significatiu en l'associació de la calor amb la mortalitat dels pacients ingressats per malalties respiratòries.

De la investigació també se'n desprèn que les dones van ser més vulnerables a la calor que els homes. "És molt probable que això estigui relacionat amb les diferències fisiològiques específiques en la termoregulació. Les dones tenen un llindar de temperatura més alt per sobre del qual s'activen els mecanismes de sudoració, i una menor producció de suor que els homes, fet que es tradueix en una menor pèrdua de calor per evaporació i, per tant, més susceptibilitat als efectes de la calor", explica Joan Ballester, investigador d'ISGlobal i darrer autor de l'estudi.

Adaptar-se al canvi climàtic als centres hospitalaris

L'estudi ha demostrat que les altes temperatures van contribuir a augmentar el risc de mortalitat en pacients hospitalitzats per malalties respiratòries, mentre que les baixes temperatures no es van associar amb aquesta variable. Segons l'equip investigador, això podria tenir a veure amb el fet que els serveis sanitaris estan cada cop més preparats per fer front als pics hivernals de malalties respiratòries.

En aquest sentit, els resultats de l'estudi tenen importants implicacions per a les polítiques d'adaptació sanitària al canvi climàtic, i per a les projeccions dels impactes del canvi climàtic en la salut humana. "Si no s'adopten mesures d'adaptació eficaces als centres hospitalaris, l'escalfament global podria agreujar la càrrega de mortalitat dels pacients hospitalitzats per malalties respiratòries durant el període estival", indica Hicham Achebak.

 

Referència

Achebak H, Garcia-Aymerich J, Rey G, Chen Z, Méndez-Turrubiates RF, Ballester J. Ambient temperature and seasonal variation in inpatient mortality from respiratory diseases: a retrospective observational study. Lancet Regional Health - Europe. Nov 2023. 10.1016/j.lanepe.2023.100757