Publicador de continguts

PAC-COPD-Phenotype Characterisation and Course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Durada
2004-2011
Coordinador
Judith Garcia Aymerich
Finançadors
AstraZeneca Farmacéutica España
Fundació La Marató de TV3
FIS/ISCIII ref. PI020541
Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) ref. 035/20/02
Novartis
SEPAR ref. 2002/137
Fundació Catalana de Pneumologia ref. Beca Marià Ravà 2003


Resum del projecte (Objectius i mètodes)La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és considerada una malaltia heterogènia (Calverley P et al. Lancet 2003). Alguns estudis han qüestionat que la definició de la MPOC es basi només en l’obstrucció bronquial (Celli B et al. NEJM 2004). L’estudi Caracterització fenotípica i evolució de la MPOC (PAC-COPD) es va dissenyar amb els següents objectius: 1) caracteritzar la variabilitat fenotípica dels malalts amb MPOC i 2) estimar l’associació entre els diferents subtipus de MPOC i la seva evolució clínica i funcional.

Es tracta d’un estudi transversal i longitudinal d’una cohort de pacients admesos per primera vegada per una agudització de la MPOC en 9 hospitals terciaris des de gener del 2004 a març del 2006 amb un seguiment de tres a cinc anys. Les avaluacions tant transversals com longitudinals inclouen: qüestionaris sobre símptomes respiratoris, consum de tabac i alcohol, activitat física, qualitat de vida, activitats de la vida diària, somnolència, depressió i ansietat, comorbiditats, tractaments i ús de serveis sanitaris, espirometria forçada i prova broncodilatadora, pletismografia, DLCO, gasometria arterial, força de la musculatura respiratòria i perifèrica, ecocardiograma, impedanciometria, TAC pulmonar d’alta resolució, biomarcadors d’inflamació en sang perifèrica i esput, proves cutànies d’al·lèrgia, prova de la marxa, prova d’exercici cardiopulmonar, pulsioximetria nocturna, i emmagatzemament de mostres de sang per a estudis genètics.ResultatsEl reclutament i la primera avaluació completa es van acabar al desembre del 2006. De 1102 pacients identificats, 449 es van excloure per comorbiditat greu i 49 per un quocient postbroncodilatació FEV1/FVC≥0.70. De les 604 persones elegibles, 342 (56%) van acceptar participar, sense diferències de sexe, edat, tabaquisme, comorbiditat o tractament entre els participants i els no participants. El seguiment de la cohort fins al desembre del 2008 ha inclòs una primera entrevista telefònica als 6 mesos i una segona avaluació completa ja finalitzades, amb un 90% i 76% de participació, respectivament. Estan en marxa la segona avaluació telefònicai la tercera visita completa (final desembre 2010).

Els resultats preliminars assolits fins ara reflexen les primeres análisis descriptives dels principals trest fenotípics estudiats. Properament esperem avaluar hipòtesis fenotípiques específiques tenint en compte els canvis temporals de la malatia, les hospitalitzacions i la mortalitat. Igualment, l’estudi sistemàtic en curs, utilitzant models factorials i anàlisis de clusters, ha de permetre disposar d’una visió més complerta de la variabilitat fenotípica de la malatia.Rellevància i possibles implicacionsTot i el caràcter preliminar dels resultats assolits, el fet de disposar d’una fenotipació tan extensa per una població amplia de malalts amb MPOC fa previsible la obtenció de resultats rellevants tant des de el punt de vista científic com de la gestió clínica dels pacients. El fet que una alta proporció de malalts de MPOC presentin anomalies tals com nivells elevats d’autoanticossos, així com transtorns cardiacs, suggereix que les troballes d’aquest estudi poden tenir importants repercusions en el diagnòstic i tractament de la malaltia. Des de que vàrem iniciar el projecte, l’interès per l’heterogeneïtat fenotípica de la MPOC ha augmentat considerablement però encara no hi ha estudis rellevants que hagin aportat evidències sobre la plausibilitat de la hipòtesi (veure Fabbri LM, Rabe KF. From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? Lancet 2007370:797-9). L’extensa fenotipació obtinguda i la utilització de mètodes estadístics complexos constitueix també una aportació novedosa a la investigació de les malaties cròniques complexes.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Josep M. Antó Boqué
    Josep M. Antó Boqué

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null