Formació

Núria Casamitjana és escollida membre de la Junta Directiva de l'Aliança per a la Salut de la Mare, el Nounat i el Nen

La directora de Formació d'ISGlobal va viatjar a Londres per participar en la 16a reunió de la Junta Directiva de l'Aliança

12.05.2015

Núria Casamitjana, directora de Formació d'ISGlobal, ha estat designada membre de la Junta Directiva de l'Aliança per a la Salut de la Mare, el Nounat i el Nen (ASMRN), que està formada per 25 experts seleccionats d'entre les més de 650 organitzacions associades a l'Aliança. La Dra. Casamitjana ha estat inclosa com a representant del grup d' 'Institucions Acadèmiques i d'Investigació'.

"La meva acceptació com a membre de la Junta Directiva de l'ASMRN, representant a les institucions acadèmiques i de recerca, constitueix una gran oportunitat per reforçar el lideratge d'ISGlobal en l'àrea d'investigació i formació en salut materna i infantil", va declarar Núria Casamitjana després de conèixer la decisió.

Després d'aquesta designació, la directora d'ISGlobal va viatjar el passat mes d'abril a Londres per participar en la reunió de la Junta Directiva de l'Aliança, presidida per la Sra. Graça Machel. En aquesta reunió, els membres de la Junta van reflexionar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'Estratègia Global per a la Salut de les Dones, Nens i Adolescents (2016-2030) i la "Global Financing Facility". També es va discutir i aprovar el Marc Estratègic 2016-2020 de l'Aliança, pas previ al procés d'elaboració del seu Pla Estratègic.

La ASMRN, una iniciativa de l'OMS que va sorgir a partir dels objectius del mil•lenni, reuneix les comunitats dedicades a la salut materna i infantil procedents de set esferes diferents: institucions acadèmiques i d'investigació, donants i fundacions, associacions de treballadors de la salut, organitzacions multilaterals, organitzacions no governamentals, països associats, i el sector privat. El seu objectiu és constituir una plataforma institucional per promoure l'acció coordinada dels diferents actors que treballen per millorar la salut de dones, nens i adolescents.