Recerca, Chagas

Noves dades sobre la prevalença de la malaltia de Chagas a Europa

L'estudi, liderat per ISGlobal, revela una gran heterogeneïtat en la prevalença de Chagas segons el país i la regió de la qual provenen els immigrants llatinoamericans

11.03.2015
Un estudi dirigit pel Dr. José Muñoz, metge de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador d'ISGlobal, en col·laboració amb investigadors de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, mostra que la prevalença estimada de la malaltia de Chagas en persones procedents de Llatinoamèrica que resideixen a Europa difereix d'aquella observada en els seus països d'origen. Els resultats, publicats a la revista PLOS Neglected Tropical Diseases, estimen que un 4,2% del total de llatinoamericans que viuen a Europa té la malaltia de Chagas i subratllen la necessitat d'establir mesures de prevenció i control de la malaltia en els països europeus.
Fins ara, la majoria de les estimacions sobre prevalença de Chagas en immigrants llatinoamericans s'havia calculat a partir de la prevalença de la infecció en els països d'origen. Però en vista de la gran diversitat geogràfica de cada país i de que la població immigrant pot no ser representativa de la població general, els investigadors d'ISGlobal van generar la hipòtesi de que el percentatge de persones que tenen la malaltia de Chagas és diferent en la població immigrant a Europa que en els residents dels països llatinoamericans.
L'objectiu de l'estudi va ser estimar la prevalença de la infecció per T. cruzi (el paràsit que causa la malaltia) en aquests grups de població que viuen a Europa. Per això, els investigadors van fer una revisió sistemàtica i metanàlisi de tots els articles publicats en 15 països europeus (entre els quals destaquen Espanya, Itàlia, Regne Unit i Suïssa, països europeus amb major nombre de població llatinoamericana) i van incloure estudis realitzats en bancs de sang, maternitats i centres d'atenció primària o estudis realitzats a nivell comunitari. Els resultats van revelar que la prevalença d'infecció en els immigrants procedents de determinats països, com ara Bolívia i Paraguai, era molt més gran que les estimacions nacionals (18,3% enfront del 6,75% en el cas de Bolívia) i que això es deu, en gran part, al fet que una alta proporció d'ells ve de regions hiperendèmiques. En canvi, per a altres països com Argentina, la prevalença observada és menor a la prevalença nacional estimada.
Tot i que a Europa la malaltia de Chagas no es pot transmetre a través del vector (perquè no està present), sí que es pot transmetre mitjançant transfusions de sang, trasplantament d'òrgans i, en el cas de dones embarassades, de la mare al fetus. Per això, explica la Dra. Ana Requena-Méndez, primera autora de la publicació i investigadora d'ISGlobal, "aquests resultats són importants per conèixer la magnitud del problema entre els immigrants llatinoamericans i així millorar les mesures d'intervenció en bancs de sang, unitats de trasplantament i maternitats ".
"Conèixer les dades de prevalença de la malaltia de Chagas en les diferents poblacions llatinoamericanes vivint a Europa ajudarà a dissenyar i implementar mesures de control en els països europeus adaptades a la realitat de cada país", conclou el Dr. Jose Muñoz.