Recerca, Eliminació de la malària

MESA finança sis projectes per a l'eradicació de la malària

L'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA) selecciona sis projectes per rebre finançament d'entre 44 propostes rebudes

27.03.2013

Al 2012, MESA va iniciar un procés per identificar i seleccionar projectes d'investigació que fessin progressar la ciència de l'eradicació de la malària. Després d'una convocatòria de propostes en dues àrees temàtiques -mesurament de la transmissió i preparació dels sistemes de salut- un comitè d'experts independents va realitzar una avaluació tècnica dels projectes, els va classificar i es van formular recomanacions al Comitè Directiu de MESA.

Tres projectes dins de cada àrea temàtica han estat seleccionats per rebre finançament i una altra proposta més serà recolzada per aconseguir fons a través d'altres fonts. Les activitats d'investigació dels sis projectes triats abasten Àfrica, Àsia, Llatinoamèrica i Australasia i són rellevants tant per a malària per P. falciparum com per P. vivax.

Projectes seleccionats a l'àrea de preparació dels sistemes de salut:

  • Desenvolupament d'una eina d'avaluació ràpida per identificar els colls d'ampolla per a l'eliminació de la malària - Wendy Prudhomme O'Pixés, Duke University
  • Comprendre la viabilitat i l'impacte potencial de la detecció de la malària asintomàtica en llars en els quals s'ha reportat un cas de malària febril - Arantxa Roca-Feltrer, Malària Consortium
  • Respondre a les anàlisis del deteriorament de l'eficàcia de la teràpia combinada amb artemisinina (ACT) per al tractament de la malària en zones rurals de Tanzània: Intervenint en l'accés - Rashid Ali Khatib, Ifakara Health Institute

Projectes seleccionats a l'àrea de mesurament de la transmissió:

  • Definició de la transmissió del mosquit a l'home de P. falciparum i P. vivax - Ivo Mueller, Walter i Eliza Hall Institute
  • Estratègia molecular per rastrejar l'origen dels casos de malària i mapejar el potencial de transmissió en països propers a l'eliminació - Bryan Greenhouse, Universitat de Califòrnia, San Francisco
  • Orientació de les dones embarassades per controlar la transmissió de la malària - Alfredo Mayor, CRESIB


Consulta els resums dels projects aquí.

Al 2013 MESA llançarà una altra convocatòria de propostes.

 

Segueix a MESA a twitter @MESAmalaria o envia un correu a MESA@isglobal.org per afegir-te a la seva llista de contactes.