Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Menys del 25% de dones embarassades completa el tractament preventiu contra la malària recomanat per l’OMS, en tres de quatre països africans estudiats

Són les conclusions d'un estudi que forma part del projecte TIPTOP, que busca millorar la prevenció de la malària durant l'embaràs a quatre països amb alta càrrega de la malaltia

01.02.2021
Foto: Moçambic / Clara Pons

La gran majoria de dones embarassades que acudeixen a visites prenatals a les àrees de estudi a Madagascar, Nigèria i la República Democràtica del Congo no rep les tres dosis recomanades de tractament preventiu contra la malària. A Moçambic, la cobertura és en general superior, però hi ha àrees que encara estan per sota de les fites globals de cobertura universal. Aquestes són les conclusions principals d’un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per “la Caixa”, dut a terme en el marc del projecte TIPTOP.

Les dones embarassades són particularment vulnerables a la infecció per malària, la qual cosa impacta negativament en la salut de la mare i del nadó. Per això, a països amb transmissió de moderada a alta de la malària, l’Organització Mundial de la Salut recomana un tractament preventiu intermitent (IPTp) que consisteix a donar a dones embarassades almenys tres dosis de l’antimalàric sulfadoxina-pirimetamina (IPTp-SP) durant les visites prenatals. Avui dia, 36 països africans han adoptat aquesta recomanació; tanmateix, la cobertura continua sent molt baixa (al voltant del 34%, segons dades del 2019).

El projecte TIPTOP, finançat per Unitaid i coordinat per Jhpiego, va començar fa tres anys amb l’objectiu d’augmentar la cobertura d’IPTp a quatre països africans, mitjançant una estratègia basada en la comunitat, en la qual les i els treballadors de salut comunitaris proporcionen el tractament preventiu (C-IPTp).

“Per poder mesurar l’impacte de la intervenció (C-IPTp) era important mesurar primer el nivell basal de cobertura d’IPTp a les àrees d’implementació”, explica Clara Menéndez, coordinadora de l’estudi i directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva a ISGlobal. Per això, l’equip de TIPTOP va dur a terme una sèrie d’enquestes a vuit districtes dels quatre països que formen part del projecte (Madagascar, Moçambic, Nigèria i República Democràtica del Congo).

Els resultats de l’enquesta, feta a gairebé 4.000 dones entrevistades entre març i octubre del 2018, indiquen que, a les àrees d’estudi de tres dels quatre països del projecte, menys del 25% de dones elegibles per a IPTp va rebre almenys les tres dosis d’SP recomanades (IPTp3+). I això tot i que més del 40% de les dones va anar almenys a quatre visites prenatals a totes les àrees estudiades. “Això suggereix que moltes dones que van a les clíniques prenatals no reben IPTp i que s’estan perdent oportunitats de prevenció de la malària”, assenyala Clara Pons, primera autora de l’estudi. A Moçambic, un districte va tenir una cobertura d’IPTp3+ del 34% mentre que l’altre districte (Nhamatanda) va tenir una cobertura de gairebé el doble (63%). “No coneixem bé la raó d’aquesta cobertura més elevada, però podria explicar-se per l’abast de les clíniques prenatals i la presència de diferents organitzacions no governamentals dedicades a la salut materna en aquella àrea”, explica Pons. Els resultats de cobertura obtinguts en aquest estudi varien de les estimacions a nivell nacional, o fins i tot a nivell de districte, per la qual cosa és important comptar amb dades a menor escala territorial, assenyalen les i els autors. L’estudi també mostra que, a totes les àrees estudiades, les dones amb nivell d’educació secundària eren més propenses a prendre les tres dosis d’IPTp que les dones que no havien anat mai a escola.

En el marc de l’avaluació de l’estratègia comunitària promoguda pel projecte TIPTOP, s’ha dut a terme un segon estudi l’objectiu del qual ha estat identificar els factors que podrien determinar l’acceptabilitat d’aquesta intervenció a nivell comunitari. Publicat recentment, l’estudi assenyala la rellevància de fomentar les relacions de confiança entre les comunitats i les i els treballadors de salut comunitaris, així com els mecanismes que poden contribuir-hi, no només per a l’acceptabilitat de la intervenció, sinó també per al seu èxit. Entre d’altres troballes, l’estudi mostra que les dones embarassades acceptarien rebre IPTp de mans de les i els treballadors comunitaris sempre i quan demostrin tenir competència i formació en salut materna.

Referències

Pons-Duran C, Llach M, Sacoor Ch et al. Coverage of intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy in four sub-Saharan countries: findings from household surveys. Int J Epidemiol. Dec 2020. https://doi.org/10.1093/ije/dyaa233

Enguita-Fernández C, Alonso Y, Lusengi W et al. Trust, community health workers and delivery of intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy: a comparative qualitative analysis of four sub-Saharan countries. Global Public Health. Dec 2020. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1851742