Anàlisi i Desenvolupament Global, Eliminació de la malària

Mantenint el rumb contra la malària

L'informe mundial de la malària 2019 reflecteix un progrés estancat i destaca les àrees crítiques de treball per a tornar a avançar

04.12.2019

L'Informe Mundial de la Malària 2019, publicat el 4 de desembre, mostra una situació global relativament estable: encara que entre el 2000 i 2015 es van aconseguir extraordinaris avanços per a reduir la càrrega de la malaltia, el progrés s'ha estancat en els últims anys. Entre 2017 i 2018, el nombre de casos es va reduir només de 3 milions (de 231 a 228) i la taxa d'incidència global es va mantenir igual al llarg de 2018, mentre que la situació va empitjorar en aquelles àrees amb major prevalença. En aquest context, l'Organització Mundial de la Salut considera que les metes globals de malària per a 2030 probablement no es compliran, i crida a redoblar esforços, particularment als països amb major prevalença.   

Encara que es necessita actuar en diversos fronts per a tornar a avançar, la situació global suscita algunes reflexions importants:

  • Es necessiten eines i estratègies innovadores amb urgència. Diverses revisions recents sobre la probabilitat d'erradicar la malària subratllen que no s'aconseguirà sense desenvolupar noves eines i estratègies, i que les eines actuals poden usar-se en maneres noves i més efectives. Això implica donar suport a la I+D i desenvolupar productes capaços de canviar el joc, com una vacuna de segona generació o nous fàrmacs amb un efecte profilàctic durador. També es necessitarà recerca operacional i d'implementació en el terreny per a augmentar l'impacte d'aquestes eines.  
  • Hi ha una continuïtat entre el control de la malària (reduir morts i prevenir casos), la seva eliminació (acabar amb el paràsit en una àrea geogràfica determinada) i la seva erradicació (eliminar al paràsit a nivell mundial). Es necessiten esforços paral·lels al llarg de tot l'espectre d'aquest continu, resolent diferències no sols entre països sinó també dins d'un mateix país, que presenten una varietat de contextos epidemiològics que requereixen estratègies completament diferents.
  • El finançament continua sent el principal repte per a la comunitat de la malària. En el 2018, es van invertir uns 2.700 milions de dòlars per al control i eliminació de la malària, molt lluny dels 5.000 milions de dòlars que s'estima són necessaris per a aconseguir les metes de l'Estratègia Tècnica Mundial contra la Malària 2016-2030. Els països endèmics van contribuir amb 30% dels fons. Serà essencial trobar nous mecanismes de finançament i sinergies amb sistemes nacionals de salut, i augmentar el compromís local contra la malaltia. La bona notícia és que el finançament per a la I+D en malària ha augmentat constantment en els últims tres anys.

L'informe mundial destaca altres components crítics en l'estratègia contra la malària, incloent prestar especial atenció a les poblacions més vulnerables (dones embarassades i nens a Àfrica), aconseguir la cobertura sanitària universal, i augmentar l'accés a estratègies de prevenció. El balanç final és que necessitem mantenir el rumb fins al final: eliminar la malària on sigui possible (almenys 10 països estan en vies d'aconseguir-ho per al 2020), avançar en el control on es necessita amb més urgència, posar el focus en països amb major càrrega de la malaltia, i exigir solucions de la comunitat d'I+D.