Recerca, Eliminació de la malària

Les dones embarassades representen una valuosa font d'informació per al control i l'eliminació de la malària

El monitoratge de dones que acudeixen a la consulta prenatal pot ajudar a inferir la prevalença de la malaltia en la població, mesurar avanços, i adaptar intervencions al context local

22.08.2019

El diagnòstic de la malària en dones embarassades té un gran potencial per millorar la vigilància de la malaltia a nivell comunitari, mesurar el progrés en el control, i implementar intervencions adaptades al context local. Els investigadors d’ISGlobal Alfredo Mayor i Clara Menéndez discuteixen l'evidència, els beneficis i els reptes d'aquesta estratègia en una revisió publicada a la revista Trends in Parasitology.

Evaluar la càrrega de malària en una població no és una tasca fàcil. Sol fer-se a partir de campanyes nacionals que col·lecten mostres a domicili i calculen la prevalença de la infecció en nens i nenes menors de cinc anys —una població particularment vulnerable a la malaltia. Per motius de cost, aquestes campanyes només es fan en períodes de dos a tres anys. Alfredo Mayor i els seus col·legues han proposat la possibilitat d'emprar una altra població també vulnerable, però de fàcil accés, per monitorar la malaltia de manera contínua: les dones embarassades que acudeixen a revisió en les clíniques prenatals. 

Portada de la revista Trends in parasitology

En efecte, diversos estudis mostren que la prevalença de malària en dones embarassades sol reflectir l'obtinguda en menors de cinc anys, en la mateixa comunitat. “En comunitats amb una alta transmissió del paràsit de la malària, la prevalença en dones embarassades pot ser menor que en els nens, a causa de la immunitat adquirida en embarassos previs”, explica Mayor, “però això es pot solucionar si es restringeix l'anàlisi a les dones primigràvides.”

“Aquesta estratègia té l'avantatge que les dones embarassades que acudeixen a la visita prenatal són en general una població sana i accessible”, assenyala Clara Menéndez. Els beneficis d'utilitzar les clíniques prenatals per a complementar els sistemes de vigilància a l'Àfrica subsahariana serien molts: mesurar la càrrega de malària en dones embarassades, una població particularment vulnerable; avaluar tendències en l'ús de mesures preventives; monitorar la prevalença d'infeccions assimptomàtiques, particularment en zones amb una baixa transmissió; identificar focus de transmissió, especialment en regions on s'està eliminant la malaltia; i mesurar l'impacte d'intervencions com el tractament preventiu intermitent o l'administració massiva de fàrmacs. Més enllà de la presència o no del paràsit, les mostres obtingudes podrien usar-se per a vigilar resistències a fàrmacs o per a determinar la història recent d'infecció mitjançant determinacions serològiques, per exemple.

La revisió també examina algunes consideracions i preguntes obertes per poder aplicar aquesta estratègia, com per exemple la necessitat de determinar la millor manera de conducta i la informació mínima requerida per a inferir les tendències a nivell de població, així com l'acceptabilitat per part dels treballadors de la salut i les dones embarassades. ISGlobal, en col·laboració amb el Centre de Recerca de Salut de Manhiça (CISM), està realitzant un estudi finançat pel NIH (USA) que permetrà respondre algunes d'aquestes preguntes.

“Integrar la vigilància de la malària en les clíniques prenatals no només ajudaria a millor caracteritzar i prevenir la malària en dones embarassades i millorar la salut materna i del nounat; també proporcionaria una valuosa informació per al control i eliminació de la malària en la població general”, conclou Mayor.

Referència

Mayor A, Menéndez C, Walker PGT. Targeting Pregnant Women for Malaria Surveillance. Trends Parasitol. 2019 Aug 5. pii: S1471-4922(19)30170-9. doi: 10.1016/j.pt.2019.07.005