Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Llançament del projecte CaDMIA que dissenyarà noves eines per investigar les causes de mortalitat en països en desenvolupament

El projecte avaluarà l'Autòpsia Mínimament Invasiva (MIA) com a eina per determinar les causes infeccioses de mort en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics

1/04/2013

Dues reunions que han tingut lloc al llarg dels mesos de febrer i març a Moçambic marquen l'arrencada del projecte CaDMIA, que té com a objectiu dissenyar i avaluar noves eines per a la determinació de les causes infeccioses de mort, així com avaluar l'acceptabilitat teòrica i viabilitat de l'ús d'aquestes eines en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics. El projecte està liderat pel Dr. Quique Bassat, la Dra. Clara Menéndez i el Dr. Jaume Ordi d'ISGlobal i del seu centre d'investigació, el CRESIB.

La primera reunió internacional va tenir lloc entre el 25 de febrer i l'1 de març de 2013 a Maputo (Moçambic) i en ella van participar els clínics, patòlegs i microbiòlegs de Brasil, Moçambic i Espanya que participen en el projecte. Aquesta primera trobada va tenir com a objectiu consensuar un protocol tècnic per a la validació de l'Autòpsia Mínimament Invasiva (MIA) i la seva comparació amb l'Autòpsia de Diagnòstic Complet, component fonamental de l'estudi que serà implementat a Manaus (Brasil) i Maputo (Moçambic). La MIA es va descriure durant les discussions com un procés post mortem de presa de mostres de diferents òrgans diana mitjançant puncions-biòpsia tancades realitzades amb o sense l'ajuda d'un ecògraf. En aquesta reunió també es va desenvolupar un taller de formació per al diagnòstic per imatge dirigit específicament a patòlegs.

El disseny del protocol social que s'utilitzarà per explorar els factors que poden afavorir una futura acceptació de l'aplicació de la tècnica MIA en zones on tradicionalment no es poden realitzar estudis post mortem es va tractar en una segona reunió, celebrada entre el 23 i el 25 de març també a Maputo. A aquesta van acudir els experts en ciències socials dels centres implicats en el projecte  -Gabon, Kenya, Moçambic i Pakistan (Mali no va poder assistir a la reunió)- i van destacar que serà clau involucrar a la població local en el projecte, inclosos líders religiosos, polítics, comunitaris i professionals de la salut a nivell local, així com individus que hagin sofert recentment la pèrdua d'un familiar proper, ja que a través d'ells es dissenyarà un pla d'implementació futur de la MIA per a zones rurals tenint en compte les idiosincràsies particulars a cada entorn cultural i religiós.

En els propers mesos els equips de treball desenvoluparan el protocol definitiu de la part tècnica i social per presentar-ho als respectius Comitès d'Ètica implicats i així començar a implementar el treball en terreny.