Publicador de continguts

Formació

La UOC, la UPF i ISGlobal llancen un dels primers màsters en Salut Planetària del món

La primera edició començarà a l'octubre de 2021 en format a distància

17.06.2021

Durant el darrer segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat. Tot i això, a escala global, aquests processos inclouen grans desigualtats i s'han aconseguit a través de l'explotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents. S'ha entrat en una nova època anomenada Antropocè, caracteritzada, entre altres canvis, per l'escalfament global i la creixent extinció d'espècies, que representen un repte sense precedents per al futur de la humanitat.

En aquest context, la salut planetària emergeix com un nou camp científic i professional orientat a promoure canvis profunds en les nostres societats per continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa. És per això que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", ofereixen, a partir del mes d'octubre, un nou màster universitari de Salut Planetària . Es tracta d'un màster multidisciplinari innovador, un dels primers amb aquesta orientació al món .

Aquest màster interuniversitari, únic entre les titulacions oficials i pròpies de màster de l'Estat, té com a objectiu proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement per capacitar-los per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana , avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació.

"Les nostres societats s'enfronten a grans riscos que demanen accions urgents i transformadores per protegir les generacions presents i futures. La salut planetària ofereix una oportunitat per promoure canvis profunds per continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta , en una societat justa i equitativa", remarca el catedràtic de Medicina de la UPF i investigador d'ISGlobal, Josep M. Antó , membre de l'equip de direcció i professor d'aquest nou màster en línia.

Coneixements interdisciplinaris per a la sostenibilitat del planeta

Davant d'una crisi sanitària com la de la COVID-19 , la salut planetària permet buscar solucions basades en la interacció dels sistemes naturals, socials i econòmics . Per això, és necessari, com apunta la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, membre de l'equip de direcció i professora del màster Marina Bosque -Prous , impulsar la recerca i la formació en salut planetària no solament entre el personal mèdic, sinó també entre professionals d'altres àmbits, com les ciències naturals, la política, l'economia o la tecnologia, ja que els reptes actuals requereixen solucions interdisciplinàries.

Això lliga perfectament amb la iniciativa Benestar Planetari de la UPF, que va començar el 2018 com un treball transversal i interdisciplinari a tota la Universitat de generació i transmissió de nou coneixement entorn d'aquest concepte.

La nova titulació proporciona una formació especialitzada en les àrees que en l'àmbit internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de la terra, lapèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, lacontaminació global, la urbanització i el canvi climàtic, reptes que estan interconnectats i que només es poden resoldre des d'una visió global i integrada. "Per fer front a la degradació dels ecosistemes per l'activitat humana, cal estudiar els sistemes polítics, econòmics i socials que l'han causat i que, alhora, tenen el potencial de promoure estratègies de mitigació o adaptació a l'actual crisi climàtica i ambiental", assenyala la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora d'ISGlobal Cristina O'Callaghan -Gordo , membre de l'equip de direcció i professora d'aquest màster.

Competències i sortides professionals

Aquest màster universitari s'adreça a persones amb vocació de treballar en el manteniment de la salut i el benestar de la població i del planeta des de les seves disciplines respectives. Donada la naturalesa interdisciplinària pròpia de la salut planetària, els estudis s'adrecen a persones graduades, llicenciades o diplomades en ciències de la salut, naturals, polítiques, econòmiques o socials i en determinades enginyeries .

Entre les competències que treballarà l'estudiantat hi ha la resolució de situacions complexes de manera viable i sostenible, l'aplicació del pensament creatiu per proposar millores o solucions a escala local i global, el treball amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns o la cerca, l'anàlisi, l'avaluació i la utilització d'informació existent per donar suport a la presa de decisions.

Els titulats i titulades estaran preparats per treballar en diversos sectors, com l'acadèmic i de recerca, orientat a estudiants de doctorat i personal investigador que vulguin incorporar la dimensió de la salut planetària i la sostenibilitat als seus projectes de recerca. En el sector privat, es podran incorporar als departaments de sostenibilitat i de responsabilitat social corporativa d'empreses relacionades amb la salut i el medi ambient. En el cas de les agències internacionals i les organitzacions no governamentals , podran treballar en l'àmbit de la salut i en el desenvolupament i la preservació del medi ambient per promoure i coordinar accions alineades amb la salut planetària des de diferents àmbits. En els serveis sanitaris, podran incorporar-se als projectes que busquen integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut en l'àmbit global. I, finalment, en l'administració pública, com a tècnics i tècniques d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals, com a part del desenvolupament i la implementació dels plans de gestió del territori, urbanisme i energia per millorar la salut humana i la del planeta conjuntament.