Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

La bicicleta és el mitjà de transport urbà que s'associa amb més beneficis per a la salut

Un estudi realitzat a set ciutats europees destaca el paper del transport actiu per una millor salut mental i autopercebuda de la població

13.08.2018

Com influeix l'ús dels mitjans de transport a la salut de la ciutadania? Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, conclou que la bicicleta és el mitjà de transport que s'associa amb més beneficis per a la salut: s'associa amb una millor salut general autopercebuda, millor salut mental i menys sensació de solitud.

La recerca, desenvolupada en el marc del Projecte europeu PASTA, es va realitzar a set ciutats europees —Anvers, Barcelona, ​​Londres, Örebro, Roma, Viena i Zuric—. Més de 8.800 persones van omplir un qüestionari inicial i, d'aquestes, més de 3.500 van realitzar un altre test final, amb diferents preguntes sobre transport i salut: quins mitjans de transport feien servir i amb quina freqüència; i com percebien el seu estat de salut general. Les preguntes sobre salut mental es van enfocar en conèixer les seves quatre grans dimensions (ansietat, depressió, pèrdua de control emocional i benestar psicològic), vitalitat (nivell d'energia i fatiga) i percepció d'estrès. També es va preguntar sobre relacions socials, com la sensació de solitud i el contacte amb familiars i/o amics.

Els mitjans de transport inclosos a l'estudi van ser l'automòbil, la motocicleta, el transport públic, la bicicleta elèctrica, la bicicleta i el desplaçament a peu. Els efectes de tots ells es van estudiar per separat i de manera combinada.

Les conclusions, publicades a la revista Environment International, indiquen que la bicicleta va ser el transport amb millors resultats en totes les categories: es va associar amb una millor salut general autopercebuda, millor salut mental, més vitalitat i menys estrès autopercebut i sensació de solitud. A continuació, se situa el desplaçament a peu, que es va associar amb una bona salut general autopercebuda, major vitalitat i major contacte amb familiars i/o amics.

Ione Avila-Palencia, investigadora d'ISGlobal i primera autora de la publicació, explica que "fins ara els estudis realitzats havien analitzat els mitjans de transport aïlladament o comparant-los entre ells, i aquest és el primer treball que relaciona l'ús de múltiples mitjans de transport urbà amb efectes per a la salut, com la salut mental o contactes socials". "D'aquesta manera, podem analitzar els efectes de forma més realista ja que avui les persones que viuen en ciutats tendeixen a utilitzar més d'un mitjà de transport. Això també ens ha permès fer més visible l'efecte positiu dels desplaçaments a peu, que en estudis previs no era concloent", apunta la investigadora.

A més de la bicicleta i dels desplaçaments a peu, els resultats dels altres mitjans de transport analitzats no van ser del tot concloents. "L'ús del cotxe i del transport públic es va associar amb una mala salut general autopercebuda en l'anàlisi dels mitjans per separat, però aquest efecte va desaparèixer en fer l'anàlisi combinat", assenyala Àvila Palència. El cotxe també es va associar amb menys sensació de soledat en totes les anàlisis. "Aquest resultat és molt probable que sigui degut al fet que la població d'estudi té un ús molt poc freqüent del cotxe i probablement la majoria de viatges fets amb aquest mitjà de transport sigui amb objectius socials, per exemple, visitar a un familiar o amic", argumenta.

"La similitud de les conclusions a totes les ciutats estudiades suggereix que el transport actiu, especialment l'ús de la bicicleta, s'hauria de fomentar per millorar la salut de la població i les interaccions socials", afegeix la investigadora, que apunta que el percentatge de persones que es desplacen amb bicicleta "segueix sent baix a les ciutats europees, a excepció de països com Holanda i Dinamarca, per la qual cosa hi ha un ampli marge per augmentar-ne el seu ús".

Per la seva banda, Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi i de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal, destaca que "el transport no només és una qüestió de mobilitat sinó també de salut pública i del benestar de la població". Així, aquests resultats indiquen una vegada més que "és necessari un enfocament integrat de la planificació urbana i del transport i de la salut pública per desenvolupar polítiques que promoguin el transport actiu, com per exemple l'ampliació de carrils bici segregats a Barcelona que està convertint la ciutat en un millor entorn ciclista", subratlla.

Altres estudis realitzats en el marc del Projecte PASTA també destaquen els beneficis de l'ús de la bicicleta per a la salut, com un menor índex de massa corporal, o com l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats europees podrien evitar fins a 10.000 morts.

Referència

Ione Avila-Palencia, Luc Int Panis, Evi Dons, Mailin Gaupp-Berghausen, Elisabeth Raser, Thomas Götschi, Regine Gerike, Christian Brand, Audrey de Nazelle, Juan Pablo Orjuela, Esther Anaya-Boig, Erik Stigell, Sonja Kahlmeier, Francesco Iacorossi, Mark J Nieuwenhuijsen. The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social contact measures: a cross-sectional and longitudinal study. Environment International. August 2018. doi.org/10.1016/j.envint.2018.08.002