Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

G20, vacunes i COVID-19: Per què és imprescindible l'èxit de la iniciativa COVAX?

Sèrie | COVID-19 i estratègia de resposta #25

13.11.2020

Aquest document forma part d’una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la COVID-19 i les estratègies de resposta. Els treballs han estat elaborats sobre la base de la millor informació científica disponible i poden ser actualitzats a mesura que aquesta evolucioni.

Escrit per Virginia Rodríguez, responsable de projecte d’incidència política d’ISGlobal, el document posa el focus en COVAX, el pilar de vacunes de la iniciativa ACT Accelerator, nascuda a l’empara de l’Organització Mundial de la Salud (OMS) arran de la pandèmia de COVID-19 i possiblement el propòsit principal de la propera cimera del G20 a Riad (Aràbia Saudí). Explica de quina manera COVAX dona una resposta als desafiaments que planteja l’accés universal i equitatiu a la immunització.

COVAX: el pilar per aconseguir una vacuna accessible i assequible a nivell global

La comunitat internacional s’enfronta al repte d’accelerar el desenvolupament d’un seguit de vacunes eficaces davant la COVID-19. Diverses candidates es troben en fase d’assaig clínic i d’altres ho estaran properament. A l’espera d’aquests resultats, hi ha un altre repte urgent: augmentar la capacitat de producció de dosis de vacunes per, a continuació, garantir-ne la distribució equitativa. L’objectiu de COVAX és garantir 2.000 milions de dosis d’una vacuna eficaç per a finals de 2021 que permetin acabar amb la fase aguda de la pandèmia. Abans que acabi aquest any, s’hauran d’haver reunit els recursos suficients per poder finançar-ho.

Per respondre aquests reptes COVAX s’articula en dos eixos:

  • El primer és per finançar l’acceleració del desenvolupament de vacunes candidates a través de CEPI.
  • El segon és la Facilitat COVAX (COVAX Facility), una plataforma liderada per GAVI per a l’ adquisició i distribució equitativa de les vacunes que superin els assajos. A través de COVAX es garanteix a la indústria (que és qui ha de produir les vacunes) un volum de demanda a escala que incentivi l’adopció immediata de les mesures necessàries per augmentar la seva capacitat de producció i començar-la tan bon punt es disposi d’una vacuna eficaç.

Per agregar la demanda, la Facilitat COVAX diferencia entre grups de països:

  • D’una banda, els denominats “autofinançats” tenen la possibilitat d’acordar compromisos de compra o opcions de compra del nombre de dosis que determinin els mateixos països en unes condicions iguals per a tots ells ja establertes.
  • D’altra banda, un seguit de països ja identificats de menys ingressos i renda mitjana serien beneficiaris d’un Compromís de Mercat Avançat (Advanced Market Committment, AMC), una eina perquè països donants d’Ajuda Oficial al Desenvolupament aportin recursos que permetin als països en desenvolupament accedir a la vacuna així que comenci a produir-se.

Els interessos nacionals, en el camí a la resposta multilateral

La iniciativa COVAX s’erigeix com una resposta multilateral i col·laborativa a la pandèmia, impulsada des d’instàncies com ara l’ONU, l’OMS, el G20 o la mateixa Unió Europea. Tot plegat en un moment que el multilateralisme i l’equilibri de poder internacional s’estan redefinint davant les múltiples crisis desencadenades per la COVID-19. Alguns actors clau del sistema internacional, com són els Estats Units i Rússia, s’han desmarcat d’aquesta iniciativa replegant-se en missatges i polítiques nacionalistes que concentren esforços i recursos en l’abastiment propi. La Xina, per la seva banda, ha anunciat recentment l’adhesió a COVAX.

El cas de la Unió Europea il·lustra a la perfecció la tensió entre la voluntat de cooperació internacional i l’interès, en aquest cas regional, d’assegurar un abastiment suficient per a un conjunt de països d’una de les regions més riques del planeta. D’una banda, és una de les principals impulsores de COVAX des que es va crear; d’altra banda, està negociant amb la indústria de forma bilateral i centralitzada l’adquisició de dosis per al conjunt dels seus Estats membres.

Amèrica Llatina es queda en terra de ningú

La regió llatinoamericana il·lustra la situació en què es troben moltes economies de renda mitjana en la resposta global a la pandèmia. L’impacte de la COVID-19 n’està exacerbant la vulnerabilitat i les desigualtats, però cap dels instruments dissenyats per a l’accés universal i equitatiu a les vacunes no els ofereix una resposta específica.

La majoria dels països de la regió no són elegibles per a l’AMC (només Haití, Bolívia, El Salvador, Hondures, Nicaragua, Dominica, Granada, Guyana, Saint Lucia i Saint Vincent i les Granadines). La resta només poden optar a una de les dues modalitats de la Facilitat COVAX per a països autofinançats, en les mateixes condicions que els països de més recursos.

Com reconeix l’Organització Panamericana de la Salut (OPS, divisió regional per a les Amèriques de l’OMS), aquest mecanisme constitueix l’ opció fonamental per accedir com més aviat millor a la vacuna per a la majoria dels països de la regió, que ha dut a terme una contribució conjunta a través del Fons Rotatori de l’Organització Panamericana de la Salut per a l’accés a les vacunes.

Quin paper pot tenir Espanya en aquest esquema? Dues recomanacions

El Govern d’Espanya ha reiterat en nombroses ocasions la voluntat de fer del multilateralisme, l’impuls a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans els eixos fonamentals de la seva política exterior. Poques coses donarien més consistència a aquesta vocació que un ferm compromís econòmic i polític amb COVAX en un moment com l’actual en què Espanya ha de definir el seu paper com a actor global.

L’expressió d’aquest compromís, més enllà de les declaracions de suport a la iniciativa, passa perquè l’adquisició de vacunes es dugui a terme través dels seus instruments. Espanya ho ha de promoure com a compromís comunitari dintre de la UE, arribant als seus propis acords amb la Facilitat per a l’abastiment de vacunes.

  1. Espanya hauria de promoure al si de la UE la importància de fer de la Facilitat COVAX el mecanisme d’adquisició global de vacunes per excel·lència.
  2. Espanya hauria de ser exemple d’aquest compromís amb COVAX. Heus aquí una proposta concreta per fer-ho.