Recerca, Eliminació de la malària

Experts en malària es reuneixen a Barcelona per identificar temes transversals i noves oportunitats de recerca

La reunió forma part del procés ‘malERA Refresh’ que el seu objectiu és actualitzar l'agenda de recerca per a l'eradicació de la malària

15.04.2016

El passat 11 d'abril, coordinadors i relators dels sis grups de treball de ‘malERA Refresh’ es van reunir per compartir els principals reptes i les oportunitats de recerca identificades pels diferents panells temàtics. 

Al llarg del dia, els experts van assenyalar que encara queden llacunes en el coneixement sobre la supervivència del vector durant l'estació de sequera i la contribució de paràsits latents en la transmissió de la malaltia. Encara que s'ha avançat molt sobre la biologia de P. vivax, un dels paràsits que causa malària en l'humà, encara cal resoldre alguns obstacles, com per exemple el cultiu de diferents estadis del paràsit en el laboratori, abans de poder desenvolupar eines contra el mateix. Així mateix, el grup va acordar que les intervencions que impedeixen les picades per mosquits transmissors del paràsit tenen un enorme impacte en la reducció de la transmissió de la malària. Per això, de cara a la resistència del vector als insecticides actualment utilitzats, és imprescindible desenvolupar noves formulacions. 

Els experts també van reconèixer els reptes en diagnòstic i detecció associats amb nivells de malària cada vegada més baixos, fins que s'arribi a zero infeccions. Es necessiten noves eines de diagnòstic capaces de detectar baixos nivells de paràsit amb una alta especificitat. També es requereixen noves maneres de mesurar l'eficàcia de nous fàrmacs i vacunes per reduir la transmissió de la malària. 

Els participants van concloure que la nova agenda de malERA Refresh necessita fomentar la curiositat científica i l'exploració. Experts d'altres àrees han d'interessar-se a abordar els problemes relacionats amb la malària. Hi ha més possibilitats ara que en 2011, quan l'agenda es va publicar per primera vegada, i les noves tecnologies d'edició genètica com CRISPR poden ajudar a desvetllar els secrets del genoma del paràsit i del vector. 

Els sis panells de malERA Refresh estan finalitzant els seus informes amb l'objectiu de publicar-los aquest any en una revista d'accés lliure.

Sobre malERA Refresh: 

L'any passat, l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA) va llançar un procés consultatiu amb la comunitat per avaluar el progrés científic assolit i actualitzar l'agenda de recerca en l'eradicació de la malària (malERA Refresh). La iniciativa està coordinada per Regina Rabinovich (ISGlobal/Harvard T.H. Chan School of Public Health), Dyann Wirth (Harvard T.H. Chan School of Public Health), Marcel Tanner (Swiss TPH) i Pedro Alonso (WHO GMP) i consta de sis panells formats per 150 experts mundials del món acadèmic, indústria, països endèmics, l'OMS i organismes finançadors.