Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'augment dels espais verds a les ciutats podria evitar moltes morts prematures

Un estudi a 'The Lancet Planetary Health' aplica una innovadora metodologia a Filadèlfia, replicable a altres entorns urbans, per estimar l'impacte en la salut de l'increment d'arbres

28.04.2020
Parc a Filadelfia
Foto: Abdul Delati (Unsplash)

Si la ciutat de Filadèlfia (Estats Units) incrementés els seus espais verds un 30% es podria evitar més de 400 morts prematures per any a tota la ciutat, amb un benefici anual estimat de prop de quatre mil milions de dòlars. Així ho conclou un estudi que ha analitzat, per primera vegada, l'impacte dels espais verds sobre la mortalitat prematura a tota una ciutat, liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, i el Servei Forestal dels Estats Units, i publicat a la revista The Lancet Planetary Health.

Els espais verds en entorns urbans s'han associat amb beneficis per a la salut física i mental de les i els habitants de les ciutats. En concret, una recent revisió sistemàtica i metanàlisi d'ISGlobal, la Universitat de Colorado i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) concloïa que les àrees verdes residencials podrien protegir contra la mortalitat per totes les causes. La meta-anàlisi, que incloïa nou estudis longitudinals amb més de vuit milions de persones de set països diferents, confirmava que un increment en àrees verdes al voltant de l'habitatge s'associava de manera significativa amb una reducció de la mortalitat prematura.

En aquest nou treball, les i els investigadors van utilitzar la funció exposició-resposta de l'esmentat meta-anàlisi per realitzar un estudi d'impacte en la salut i estimar el nombre de morts per totes les causes que es podrien evitar a tota una ciutat si s'incrementessin els espais verds. L'equip es va plantejar tres escenaris diferents per a la ciutat de Filadèlfia per a l'any 2025: l'objectiu més ambiciós va ser el d'un augment del 30% en cadascun dels barris de la ciutat (actualment és del 20%), tal com s’ha marcat el mateix Ajuntament, i dos escenaris més moderats. Els espais verds es van calcular a partir d' imatges àrees per satèl·lit dels arbres, que comptabilitzaven la cobertura formada per la copa, fulles, branques i tiges que es visualitzen des de dalt.

Els resultats van mostrar que si Filadèlfia aconseguís el seu objectiu d'augmentar els espais verds al 30% per 2025, s'evitarien 403 morts prematures de persones adultes cada any, un 3% de la mortalitat de la ciutat. Els escenaris més moderats també van mostrar descensos importants de la mortalitat: un augment del 5% o del 10% de la cobertura dels arbres podria resultar en una reducció anual de 271 i 376 morts a tota la ciutat, respectivament.

“Assolir aquest objectiu no està exempt de reptes. Les grans iniciatives de plantació d'arbres s'enfronten a molts problemes, incloses les pèrdues pel canvi climàtic, les plagues i les espècies invasores, així com el desenvolupament urbà”, explica Michelle Kondo, primera autora de l'estudi.

“Tot i que cada entorn urbà tingui les seves pròpies característiques, aquest estudi és un exemple per a totes les ciutats del món: es poden salvar moltes vides augmentant els arbres i reverdint els entorns urbans, fins i tot a nivells modestos", conclou Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal. A més, els espais verds "augmenten la biodiversitat i redueixen els impactes del canvi climàtic, fent així que les ciutats siguin més sostenibles i habitables".

Impacte en els barris pobres

L'estudi també va mostrar que les àrees amb un nivell socioeconòmic més baix serien les més beneficiades per un augment dels espais verds. "Moltes de les morts evitades serien als barris més pobres, fins i tot amb un increment moderat d'arbres", explica Kondo.

Val a dir que, de les deu ciutats més grans dels Estats Units, Filadèlfia és la més pobra i té una taxa de mortalitat més gran que la mitjana de país. "Els programes de reforestació urbana no només són fonamentals per millorar la salut pública, sinó que també poden reduir les inequitats en salut i fomentar la justícia ambiental", afegeix.

Referència

Kondo MC, Mueller N, Locke DH, Roman LA, Rojas-Rueda D, Schinasi L, Gascon M, Nieuwenhuijsen M, Greening Cities Can Prevent Premature Deaths: Health Impact Assessment of Philadelphia’s 2015 Tree Canopy Cover Goals. The Lancet Planetary Health. April 2020. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30058-9