Recerca

Detecten la presència de flebòtoms transmissors de la leishmaniosi en domicilis de Cochabamba, Bolívia

L'estudi podria explicar l'augment del nombre de casos a la regió

15.01.2016
Foto: CDC/ Frank Collins. Photo credit: James Gathany

Un estudi realitzat per investigadors d'ISGlobal, en col·laboració amb investigadors de Bolívia, mostra la presència de flebòtoms (vectors de la Leishmania) dins i al voltant de domicilis en zones urbanes. Els resultats de l'estudi, publicat a la revista Acta Tropica, podrien ajudar a explicar l'increment, en l'última dècada, de la incidència de leishmaniosi cutània en el tròpic de Cochabamba, on s'ha ampliat la franja d'edat de la població afectada i ha augmentat el nombre de dones infectades. 

La distribució geogràfica de la leishmaniosi està estretament associada a la distribució del seu vector. A Bolívia, on la leishmaniosi cutània és la forma més freqüent de la malaltia, hi ha 86 espècies de mosques flebòtomes de les quals sis han estat incriminades com a vectors de la malaltia. A la regió endèmica de Cochabamba, la malaltia afecta sobretot a homes joves que treballen en zones boscoses. Tot i això, al llarg de l'última dècada, ha incrementat el nombre de casos entre els infants menors de cinc anys i les dones. 

L'objectiu de l'estudi va ser obtenir dades sobre la presència de flebòtoms fora de la zona boscosa del parc nacional, on ja s'havien fet estudis previs, i en àrees més urbanitzades de la regió. Mitjançant paranys de llum, els investigadors van capturar espècimens de flebòtoms dins i al voltant dels domicilis, i van identificar dos de les espècies capturades com a possibles vectors de la malaltia. Els autors suggereixen que l'adaptació del cicle de transmissió del paràsit a un ambient domèstic podria ajudar a explicar la creixent incidència de leishmaniosi cutània a la regió, inclosos infants i dones. Però adverteixen que es requereix més estudis per confirmar la transmissió intradomiciliaria de la malaltia.

Referència

Ballart C, Vidal G, Picado A, Cortez MR, et al. Intradomiciliary and peridomiciliary captures of sand flies (Diptera: Psychodidae) in the leishmaniasis endemic area of Chapare province, tropic of Cochabamba, Bolivia. Acta Trop. 2015 Nov 28;154:121-124.