Recerca

Models integrals de cures per a la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD)

Un grup d’experts liderat per la EASL International Liver Foundation i ISGlobal estableix un conjunt de vuit recomanacions per tal de millorar l’atenció als pacients amb NAFLD

07.07.2021
malaltia fetge, cura

La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, segons les sigles en anglès) és la causa principal de malaltia hepàtica crònica a nivell global. No obstant, tot i la demanda exercida sobre els sistemes sanitaris, s’ha dedicat poca atenció al maneig dels pacients amb aquesta malaltia dins del context dels sistemes sanitaris. De fet, en molts serveis de salut no es disposa de rutes formals, i si existeixen no solen estar estandarditzades d’acord amb les bones pràctiques.

Per tal de contribuir a abordar la necessitat creixent de disposar de bones pràctiques aplicades a les cures per als pacients amb NAFLD, un grup d’experts liderat per l’ EASL International Liver Foundation (EILF) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha analitzat les revisions publicades sobre els models de cures per a la NAFLD i ha desenvolupat un conjunt de recomanacions per als professionals mèdics i per als encarregats de dissenyar polítiques enfocades a la millora d’aquests models de cures i dels resultats obtinguts en pacients. Les conclusions s’han publicat en un article a Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology durant el Congrés Internacional de Fetge de l’EASL.

“Les vuit recomanacions no estan pensades com una llista de requisits que s’han de complir, sinó més aviat com un marc de treball per ajudar a guiar els professionals i els encarregats de dissenyar polítiques amb l’objectiu de millorar les cures dirigides a les persones amb NAFLD”, afirma el professor  Jeffrey V. Lazarus, primer autor de l’article, vicepresident d’EILF i investigador a ISGlobal. “De fet, s’haurien de revisar i actualitzar periòdicament a mesura que n’aprenem més, sobre aquests models de cures, incloent-hi l’efecte sobre els resultats clínics i la relació cost-eficàcia dels diferents abordatges”.

Les vuit recomanacions –que detallen quins són els serveis requerits pels pacients, on s’han d’administrar tals serveis, qui ha de proporcionar-los i com s’han de coordinar en el context dels sistemes sanitaris− són les següents:

  1. Establir rutes de provisió de cures clarament definides i adaptades a avaluar l’estadi de la malaltia, la presència de comorbiditats i el resultat de salut òptim per al pacient.
  2. Establir orientacions sobre el cribratge i l’anàlisi mitjançant tests no invasius.
  3. Establir orientacions sobre les estratègies de tractament per als pacients, en funció de l’estadi de la seva malaltia.
  4. Plantejar accions per tal de prevenir la progressió de la malaltia a l’atenció primària, per a pacients als primers estadis de la malaltia i que no requereixin atenció hepàtica especialitzada.
  5. Articular i definir els rols i interaccions entre els proveïdors d’atenció primària, secundària i terciària.
  6. Establir on poden co-localitzar-se els serveis per a la NAFLD i els serveis per al tractament de comorbiditats habituals.
  7. Definir la composició i l’estructura de l’equip multidisciplinari responsable del maneig dels pacients.
  8. Establir sistemes efectius per tal de coordinar i integrar les cures en l’àmbit de tot el sistema sanitari.

 

Donada la prevalença creixent de la NAFLD i el reduït percentatge de casos diagnosticats, els autors afirmen que els sistemes sanitaris necessiten començar a reorientar-se per tal de garantir que es puguin proporcionar les cures de manera eficient i efectiva per tal d’abordar aquesta malaltia progressiva, i reduir les seves àmplies implicacions en l’àmbit de la salut. Aquestes recomanacions poden contribuir a pal·liar la manca d’orientacions sobre els models de cures per a la NAFLD, i ajudar a abordar la necessitat creixent de proporcionar als pacients unes cures basades en les millors pràctiques.

Referència

Lazarus, J.V., Anstee, Q.M., Hagström, H. et al. Defining comprehensive models of care for NAFLD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol (2021). https://doi.org/10.1038/s41575-021-00477-7