Publicador de continguts

Recerca, Chagas

Barcelona CaixaResearch Living Lab

Foto: Headway / Unsplash
Durada
20/11/2019 - 31/12/2023
Coordinador
Ana Requena (ISGlobal) / Rosina Malagrida (IrsiCaixa)
Finançadors
Fundació "la Caixa"

Barcelona CaixaResearch Living Lab és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i ISGlobal per potenciar el Pla Barcelona Ciència.

Parteix de les experiències del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i d’ISGlobal, que inclouen un ampli ventall d’iniciatives per promoure la recerca i la innovació oberta en salut. Vol ser el punt de trobada entre els diferents actors socials i un lloc on es recullin les necessitats de la ciutadana i s’hi doni resposta. La plataforma acull iniciatives de participació pública en el co-disseny i implementació d’agendes de recerca i innovació.

L’objectiu general consisteix en facilitar una estructura d'intermediació en la qual experts/es en diferents disciplines científiques, conjuntament amb actors de diferents àrees del sistema, incloent la ciutadania, es troben per col·laborar i optimitzar els processos d’R+D+i, les intervencions i el desenvolupament de polítiques públiques per tal d'aconseguir un canvi transformatiu del sistema per fer-lo més obert i inclusiu i millorar així el seu impacte social.

Finançament total

300.000 €

Els nostres reptes

1. Accés a l’atenció integral de persones en risc de patir la malaltia de Chagas

Des de fa una dècada i mitja, arriben al Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic de Barcelona (SSI-HCB), a la Unitat de Salut Internacional Drassanes (Vall d’Hebron-PROSICS) i a altres serveis mèdics de la ciutat pacients que van deixar el seu país buscant millors condicions de vida. La majoria arriben motivats per un contacte familiar o comunitari. I és que l’agència ciutadana s’ha demostrat cabdal per a la transformació d’una malaltia estigmatitzada i silenciada, i que té una dimensió transnacional.

Per això, el Barcelona CaixaResearch Living Lab, ha articulat una xarxa comunitària i professional que esdevingui promotora de la transformació. A través de la co-creació entre diversos actors comunitaris i amb la implicació dels principals serveis especialitzats, aquest repte afronta la desestigmatizació de la malaltia, la descentralització de la detecció i atenció i un abordatge transnacional del tractament no etiològic de la malaltia. 

Fins l’actualitat s’han dut a terme 6 tallers de co-creació en els que han participat 50 persones de perfils diversos i que han donat com a fruit l’elaboració de materials audiovisuals que busquen un impacte ràpid i eficaç entre la població en risc de patir la malaltia. Aquesta xarxa segueix treballant per al disseny d’una estratègia de transformació de l’accés i l’atenció en Chagas a la ciutat de Barcelona i en l’espai transnacional.

2. Accés a la salut mental de la població immigrada

La salut mental refereix a l’estat de benestar en el que la persona pot realitzar les seves capacitats i pot afrontar els desafiaments quotidians utilitzant els recursos disponibles. La salut mental està determinada per múltiples factors personals, socials i econòmics. En les societats d’acollida, la salut mental dels migrants depèn de si l’entorn social i institucional generen un marc de condicions que ho fan viable, proveint un espai social i material que promogui benestar i facilitant l’accés a serveis en cas d’atenció adequats. La població migrant pot trobar-se exposada a factors de risc vinculats al propi procés migratori i a les condicions de vida actuals, així com més exposada a barreres d’accés i ús de l’atenció.

Aquest fet, ha portat el Barcelona CaixaResearch Living Lab, a promoure un espai de co-creació sobre salut mental i migració. La finalitat és generar un espai col·laboratiu amb perspectiva intercultural en el que actors diversos, a través de metodologies innovadores i de co-creació, ideïn solucions per la millora de l’accés i l'ús a la salut mental de la població immigrada. 

Més concretament, el projecte s’ha proposat: 

  • Entendre les necessitats en salut mental de la població migrant (atenent al gènere i a la diversitat de col·lectius i situacions).
  • Analitzar les barreres i facilitadors de l’accés a l’atenció en salut mental de la xarxa pública.
  • Proposar estratègies culturalment competents que facilitin l’accés i l'ús als serveis d’atenció en salut mental.
  • Millorar l’articulació dels recursos existents.

3. Entorns escolars segurs i saludables

El model urbà actual prioritza, a la major part de ciutats, la mobilitat en vehicle privat motoritzat reduint la possibilitat de realitzar desplaçaments actius a peu o en bicicleta, sobretot de nenes i nens. Aquest ús de l’espai urbà impacta directament sobre la qualitat de l’aire (nivells de pol·lució, temperatura, soroll) i els nivells d’activitat física, i condiciona la salut i el benestar de les persones. Més de la meitat dels contaminants diaris que respiren els nens i nenes procedeixen del trànsit que hi ha en el camí cap a l'escola i al voltant del propi entorn escolar. 

Per les seves característiques i distribució a tota la ciutat, les escoles i el seu entorn són espais públics que ofereixen una bona oportunitat de transformació urbana tant per millorar la salut i el benestar físic i mental dels nens i nenes i de la comunitat, com per promoure la justícia ambiental i reduir les desigualtats. Però aquesta transformació no pot venir de la mà només de la transformació dels elements urbanístics. La millora de la salut en els entorns escolars ha de pensar-se i transformar-se col·lectivament entre l’escola, les famílies, els veïns i veïnes, les entitats del barri i l’administració pública

Per aquest motiu, el Barcelona CaixaResearch Living Lab articula un dels seus reptes entorn el desenvolupament dels entorns escolars com a àrees de protecció de la salut, el benestar i la seguretat. Amb l’objectiu de:

  • Arribar a escoles que no participen en programes de transformació de l'entorn escolar
  • Promoure camins escolars segurs i saludables. Afavorir el desenvolupament de l'espai públic que afavoreix el transport actiu segur en el camí escolar
  • Afavorir el desenvolupament de l’espai públic per a l'ús dels nens i nenes, les seves famílies i la comunitat, amb més espai disponible i infraestructura verda i garantir-ne un ús segur.
  • Millorar la qualitat dels edificis escolars, incloent el pati com a espai pedagògic multifuncional que afavoreix el desenvolupament físic i cognitiu dels nens i nenes, i la promoció i protecció de la salut i la cohesió social dels nens i nenes, les famílies i la comunitat veïnal.
  • Promoure l'ús del entorn escolar, i del pati en particular, com a espai públic segur i saludable per a la comunitat fora de l'horari escolar.

Reptes d'IrsiCaixa

4. Fit4FoodBcn – Per a un model de promoció de l’Alimentació Saludable i Sostenible (ASS) més sistèmic al barri de La Verneda i La Pau

L’actual sistema d’alimentació s'enfronta a múltiples reptes que representen una àrea de creixent atenció i preocupació, com ara l'augment del sobrepès i l’obesitat en un moment en què hi ha una creixent saturació del sistema sanitari o la degradació ambiental i el canvi climàtic, entre d’altres. Per aquests motius, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa en el marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab proposa impulsar un canvi en el model de promoció de les dietes saludables i sostenibles per a que sigui més efectiu amb un enfocament més sistèmic i col·laboratiu. En concret, el projecte actua en el barri barceloní de La Verneda i La Pau amb la dinamització d’una Comunitat de Pràctica amb metodologies de “system thinking”, ciència oberta i co-creació durant les diferents fases: fase de reflexió estratègica i fase operativa. Aquestes inclouen la co-definició d’un pla estratègic compartit i la col·laboració en la ideació, prototipatge i implementació de solucions col·laboratives, sistèmiques i d’impacte. Hi participen una àmplia diversitat d’actors socials de diferents àrees del sistema com ara professionals de la salut, personal investigador, experts i expertes en educació i comunicació, professionals de la cadena agroalimentària i representants de la societat civil i de l’administració pública tant del barri de la Verneda i La Pau com de la resta de la ciutat de Barcelona i d'arreu de Catalunya. Fins el moment, han participat més de 136 persones de 64 organitzacions.

5. Co-ResponSA(S)bilitat – Per a un model de promoció de la Salut Afectivo-Sexual (SAS) més sistèmic a Barcelona

Malgrat els esforços que s’estan duent a terme per garantir el compliment dels Drets Sexuals i Reproductius, a dia d’avui encara no es compleixen, i per tant, encara no es garanteix una sexualitat plaent i segura, lliure de discriminacions, coaccions, violència sexual i de gènere i infeccions de transmissió sexual (ITS), entre d’altres. Es tracta, doncs, d’un repte complex i persistent. Aquest fet, ha portat al Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, en el marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab, a promoure la transició del model de promoció de Salut Afectivo-Sexual (SAS) per a que sigui més efectiu amb un enfocament sistèmic i col·laboratiu. El projecte, que rep el nom de  Co-ResponSA(S)bilitat, té com a finalitat dinamitzar una Comunitat de Pràctica o xarxa multiactor a Barcelona amb diferents metodologies i enfocaments innovadors basats en el “system thinking”, la ciència oberta i la co-creació durant una fase de reflexió estratègica i una fase operativa. Durant aquest procés, es co-defineix un pla estratègic i d’acció col·laboratiu i es duu a terme una ideació, prototipatge i implementació de solucions col·laboratives, sistèmiques i d’impacte que responguin a les necessitats socials. Fins al moment han participat 47 actors socials de més de 30 organitzacions provinents de diferents àrees del sistema com ara professionals de la salut, personal investigador, experts i expertes en educació i comunicació, representants de la societat civil, entitats juvenils, diferents departaments de l’administració, etc.

6. COVID persistent – Per a un model assistencial i de recerca més sistèmic per a la COVID persistent a l’Hospital Germans Trias i Pujol

La síndrome de la COVID persistent és una malaltia que, segons l’Organització Mundial de la Salut, afecta el 10% de les persones que han passat la infecció pel SARS-CoV-2. A l’Hospital Germans Trias i Pujol, el juny de 2020 es va constituir la Unitat de COVID persistent, amb el suport de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i IrsiCaixa. La Unitat treballa per desenvolupar coneixement entorn la malaltia, elaborar protocols per lluitar contra la COVID persistent i donar una resposta personalitzada a les persones afectades. El 2021, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, en el marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab, va iniciar un projecte per donar suport a la Unitat en el disseny d’un model assistencial i de recerca més integral, col·laboratiu i descentralitzat per aquesta malaltia. El resultat final serà un Pla dAcció Col·lectiu amb Programes d’Innovació per promoure canvis en l’actual model. En el procés hi participen diferents actors socials com ara professionals de la salut, personal investigador i pacients. Fins el moment, s’han realitzat 3 tallers estratègics que han comptat amb la col·laboració de 57 participants.

Our Team

Coordinació del projecte a ISGlobal

Equip ISGlobal