Recerca, Resistència antimicrobiana

Arrenca un projecte europeu per accelerar i facilitar el diagnòstic d'infeccions bacterianes

BL-DetecTool buscarà validar una eina per a la detecció ràpida i simple de bacteris resistents a antibiòtics betalactámics

10.01.2017
Foto: Titus322

 El 8 i 9 de gener va tenir lloc en Paris la primera reunió del projecte BL-DetecTool, que té com objectiu optimitzar i validar una prova ràpida, barata i accessible per detectar la presència de bacteris resistents a antibiòtics betalactámics. El projecte està finançat per l'Institut Europeu per a la Innovació i la Tecnologia (EIT Health) i liderat pel Centre aux Energies Atomiques (CEA) a França. ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, participarà en la validació de la prova diagnòstica i liderarà el grup de treball sobre comunicació i disseminació de resultats.

L'augment en el nombre d'infeccions per enterobacteris resistents als antibiòtics betalactámics (incloent penicil·lines, cefalosporines i carbapenems) en l'àmbit hospitalari és un gran problema de salut pública. Per evitar la propagació d'aquests bacteris i adaptar el tractament necessari al més aviat possible, és necessari tenir una eina que permeti la seva ràpida detecció i identificació. No obstant això, les eines existents són laborioses (es necessita aïllar el bacteri) i requereixen de molt temps (més de 16 hores).

El projecte BL-DetecTool proposa optimitzar i validar una tècnica ràpida i senzilla per detectar bacteris productors de betalactamases d'espectre estès i carbapenemases (enzims capaços de degradar betalactámics). La detecció per anticossos d'aquests enzims es realitza en una “tira” de nitrocel·lulosa  encapsulada en un dispositiu de plàstic fabricat per impressió 3D.  El procediment d'utilització s'adaptarà segons la situació clínica i els requeriments d'especificitat i sensibilitat de detecció, i també es farà una anàlisi de rendibilitat.

“La idea és que al final del projecte, que durarà un any, tinguem un pla de negoci per accelerar la seva transferència al mercat i facilitar la seva implementació en centres de salut” comenta Clara Ballesté, coordinadora de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes d’ISGlobal,  qui participarà en el projecte juntament amb Jordi Vila, director de la mateixa iniciativa.