Recerca

Anticossos canins contra la saliva de flebòtoms: una eina útil per monitoritzar la leishmaniosi canina

L'estudi va ser realitzat amb gossos de diferents localitats a Girona

23.10.2018
Foto: CDC / Public Health Image Library

L'estudi dels anticossos canins contra la saliva de flebòtoms pot ser una eina epidemiològica important per avaluar l'efectivitat de programes de control vectorial en àrees endèmiques. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi dirigit per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, i realitzat en col·laboració amb la Universitat de Praga.  

El gos és el principal reservori de Leishmania infantum, l'agent causal de la leishmaniosi, una malaltia estesa a la regió Mediterrània i altres parts del món. Els gossos infectats, fins i tot els asimptomàtics, poden ser font d'infecció per a altres gossos i per a l’èsser humà, a través de la picada d'insectes flebòtoms. A Espanya, Phlebotomus perniciosus és un dels vectors de la leishmaniosi canina.

Un equip liderat per Montserrat Gállego, investigadora d’ISGlobal, va avaluar la presència de P. perniciosus en diferents localitats de Girona, mitjançant la detecció d'anticossos canins que reconeixen la saliva del vector. De fet, els gossos, en ser picats pel flebòtom, produeixen anticossos altament específics contra la saliva del mateix, i s'ha proposat que aquests anticossos poden servir com a marcador d'exposició a vectors de L. infantum. L'equip va mesurar la presència d'anticossos contra la saliva total o contra una proteïna específica (rSP03B) en la saliva, a partir de mostres de sang de 176 gossos en 12 localitats de Girona, recollides al llarg d'un any.

Els resultats mostren que els nivells d'anticossos IgG (contra saliva total o la rSP03B) reflecteixen l'exposició al vector al llarg de l'any, amb un pic a l'agost i un altre, més petit, a l'octubre. Van mostrar també una associació positiva entre els nivells d'anticossos i la infecció per L. infantum. “Aquests resultats validen l'ús d'aquests anticossos per avaluar l'exposició al flebòtom en poblacions naturals de gossos”, explica Gállego. La meitat dels gossos van ser seropositius, “la qual cosa confirma l'estatus endèmic de la regió,” afegeix Rita Velez, primera autora de l'estudi i becària del programa Marie Sklodowska-Curie de la Unió Europea.

Referència:

Velez R, Spitzova T, Domenech E, et al. Seasonal dynamics of canine antibody response to Phlebotomus perniciosus saliva in an endemic area of Leishmania infantum. Parasit Vectors. 2018 Oct 11;11(1):545. doi: 10.1186/s13071-018-3123-y.