Publicador de continguts

Planificació urbana, medi ambient i salut

AIRGENE

Environment interaction on atention deficit an hyperactivity disorders and autism spectrum disorder in general population birth cohorts

Durada
2009-2013
Coordinador
Jordi Sunyer Deu (ISGlobal)
Finançadors
Fundació La Marató de TV3


Marc teòric/Objectiu principal:El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i el Trastorn d’Espectre Autista (TEA) tenen una base genètica, però només la interacció entre els gens i l’ambient pot explicar la variació i els canvis en la freqüència. L’etapa de màxima vulnerabilitat del cervell a les exposicions ambientals és al començament de la vida. L’objectiu és identificar les exposicions ambientals al començament de la vida, les variants genètiques i la interacció entre els gens i l’ambient associades amb el TDAH i el TEA en la població general.Metodologia:L’estudi es basarà en 2.600 nens de cinc cohorts de nounats a Espanya reclutades a la setmana 12 d’embaràs. El TDAH es mesura a partir dels criteris de l’escala DSM-IV per aquest trastorn, i el TEA es mesurarà a partir del test CARS. A més, s’administra un test neuropsicològic general (McCarthy) i una escala que valora les competències socials (Califòrnia). Les exposicions a l’embaràs i els primers anys ja recollides són dieta (p.e., nivells de PUFA) contaminants orgànics persistents (p.e., PCBs, DDE) contaminació atmosfèrica infecció materna durant l’embaràs i la relació paterno-filial i el stress patern. Mesurarem els nivells de metalls en orina dels nens i PBDEs i PFOS en placentes i serum del nen. Les variants genètiques s’analitzaran amb Illumina o qPCR. Els gens es seleccionaran a partir de la seva funció en la modulació de les exposicions d’estudi.Resultats esperats:Els resultats contribuiran a desenvolupar estratègies ambientals de protecció dels infants a fi de prevenir el fracàs escolar i els problemes en la conducta social.

 

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null