Hauríem de sortir durant i després del confinament per la COVID-19?

Sèrie | COVID-19 i estratègia de resposta #5

24/04/2020

Aquest document forma part d'una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la COVID-19 i les estratègies de resposta. Els treballs han estat elaborats sobre la base de la millor informació científica disponible i poden ser actualitzats a mesura que aquesta evolucioni.

El present informe, juntament amb els d'activitat física i mobilitat, tenen com a objectiu donar suport a les polítiques i els recursos per a la comunitat de cara a gestionar el desconfinament i la sortida a l'exterior.