GERoNIMO

Generalized EMF research using novel methods. An integrated approach: from research to risk assessment and support to risk management

Durada
2014-2018
Coordinador
Elisabeth Cardis (ISGlobal)
Finançadors
Comissió Europea

"La població europea està cada vegada més exposada als nous agents físics i químics en el medi ambient, alguns dels quals poden ser perjudicials per a la salut. Entre aquests, els camps electromagnètics (EMF, són les sigles en anglès) són una de les més exteses, i la seva aplicació en les noves tecnologies segueix creixent, amb el desenvolupament i comercialització activa de noves aplicacions. Encara que hi ha certa preocupació tant entre el públic com els professionals de la salut pública sobre els possibles efectes en la salut relacionats amb els EMF, els resultats dels estudis realitzats fins a la data són inconsistents.

 • Els objectius generals d'aquest projecte són per tancar els buits en el coneixement sobre els camps electromagnètics i la salut i per reduïr les exposicions. Els objectius específics són els següents:
 • Comprendre millor els mecanismes dels possibles efectes dels EMF en la salut
 • Caracteritzar millor els nivells actuals i futurs d'exposició als EMF entre la població Europea
 • Promoure l'estat dels coneixements sobre els EMF i la salut
 • Millorar l'avaluació del risc per a la salut dels EMF
 • Reforçar el desenvolupament de polítiques i proposar mitjans no tecnològics per reduïr l'exposició als EMF.


El projecte GERoNiMO (Investigació Generalitzada sobre els EMF utilitzant mètodes innovadors) utilitza un enfocament integrat que reuneix investigadors de diferents disciplines, institucions de recerca i Estats membres per abordar qüestions clau identificades pels projectes europeus recents (com la Xarxa Europea d'Avaluació de Riscos de la Salut de l'Exposició als Camps Electromagnètics, EFHRAN) i els organismes internacionals (com l’Agenda Internacional de Projectes de Recerca sobre els EMF, de l'Organització Mundial de la Salut, OMS).

El projecte es basa en els recursos europeus existents (cohorts prospectius de gran escala, i estudis epidemiològics cas-control de poblacions diferents, les tècniques d'avaluació d'exposició, models mecanicistes i animals i la modelització de l'impacte sanitari), utilitzant, si és el cas, nous mètodes (incloent biologia de sistemes, i la integració de possibles marcadors biològics i instruments de valoració d'exposició innovadors en estudis epidemiològics) i xarxes d'experts existents per assolir aquests objectius. GERoNiMO , en particular, permetrà la investigació dels possibles efectes de l'exposició a ones de ràdio (RF) i camps de freqüència intermèdia (IF) – sol i en combinació amb altres exposicions ambientals - sobre els riscos de càncer, malalties neurodegeneratives, el comportament, els resultats reproductius i l’envelliment .

L'enfocament integrat d’aquest projecte multidisciplinari millorarà significativament la força, coherència, credibilitat i coordinació de la recerca europea sobre els EMF i la salut, reduïnt la fragmentació i millorant la incorporació de l'avaluació de riscos basada en l'evidència en el desenvolupament de polítiques de salut pública i la comunicació. Específicament, GERoNiMO donarà suport a la Unió Europea (UE) i els organismes nacionals de reglamentació mitjançant la millora de la fiabilitat de les dades de la investigació sobre els possibles efectes de l'exposició als EMF. També contribuirà a les activitats de gestió i comunicació de la UE, seguint l'exemple de les xarxes anteriors finançades per la UE (EMF-NET i EFHRAN).

El projecte està liderat per ISGlobal, i inclou 19 socis de 13 països:

 • ISGlobal, Espanya
 • iMinds, Bèlgica
 • Aarhus University, Dinamarca
 • Finnish Institute of Occupational Health, Finlàndia
 • University of Eastern Finland, Finlàndia
 • Association pour la recherche épidémiologique dans le cancer de l’enfant et de l’adolescent, França
 • Université Bordeaux 1, França
 • Orange, França
 • Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Alemanya
 • Gertner Institute for Epidemiology & Health Policy Research, Israel
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto di Elettronica e Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni IEIIT, Itàlia
 • Università degli Studi di Torino, Itàlia
 • Utrecht University, Països Baixos
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Noruega
 • Institute of Non-Ionising Radiation, Eslovènia
 • Foundation for Research on Information Technologies in Society, Suïssa
 • Swiss Tropical and Public Health Institute, Suïssa
 • Public Health England, Regne Unit
 • Schneider Children’s Medical Center Israel, Israel


Situació actual

GERoNiMO és un projecte de cinc anys que va començar l'1 de gener de 2014.

Suport financer

El suport financer per a l'estudi és proporcionat per la Unió Europea (acord de subvenció 603794) i fonts de finançament locals i nacionals.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

Our Team

Altres projectes

Veure projectes passats