Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

La contaminació procedent del trànsit disminueix la capacitat d’atenció dels nens a curt termini

Un estudi publicat a “Epidemiology” aporta noves evidències sobre els efectes de la contaminació en el desenvolupament neurològic

01.02.2017
Foto: Imatge dels tests realitzats a escolars de Barcelona en el marc del projecte Breathe.

Amb independència dels efectes que la contaminació atmosfèrica té sobre el desenvolupament neurològic a llarg termini, un equip d'investigadors d’ISGlobal ha demostrat que aquesta també téconseqüències a curt termini. Un estudi publicat en Epidemiology mostra que els nivells diaris de diòxid de nitrogen (NO2) i carboni elemental (o carboni negre), dos dels contaminants associats al trànsit, produeixen fluctuacions en la funció de l'atenció en nens i nenes .

El punt de partida d'aquest estudi era un treball anterior que havia establert una associació entre l'exposició de nens i nenes a la contaminació atmosfèrica procedent del trànsit i el desenvolupament de la funció de l'atenció i la memòria de treball a llarg termini. Amb l'objecte de seguir aprofundint en el coneixement sobre els efectes de la contaminació procedent del trànsit en el desenvolupament neurològic dels menors, en aquesta ocasió van plantejar un estudi de seguiment a vora 2.700 nens i nenes en prop de 300 aules de 39 col·legis de la ciutat de Barcelona .

Al llarg d'un any, els científics van realitzar quatre visites als escolars, en les quals van avaluar per mitjà de tests per ordinador quatre dominis diferents dels processos d'atenció . Les dades obtingudes a través d'aquestes proves es van creuar amb mesuraments diaris dels nivells de NO2 i carboni elemental tant en l'exterior com a l'interior de les aules.

L'anàlisi dels resultats mostra que els increments en els nivells ambientals dels contaminants procedents del trànsit estan associats amb una disminució en tots els processos d'atenció dins de les aules . Més concretament, els dies en què els nens i nenes estaven exposats a majors nivells de contaminació van mostrar un endarreriment equivalent a més d'un mes en la millora natural de la velocitat de resposta que caldria esperar com a conseqüència del desenvolupament amb l'edat.

"La resposta dels nens i nenes va ser més lenta i menys consistent en els dies amb nivells més alts de contaminació atmosfèrica relacionada amb el tràfic en l'ambient. Desconeixem quin impacte pot tenir en els processos d’aprenentatge, però encara que l'efecte estimat va ser modest a nivell individual, quan s'extrapola aquest tipus d'exposicions comunes amb efectes petits en la funció cognitiva a nivell poblacional, l'impacte és important ", explica Jordi Sunyer, investigador d’ISGlobal i catedràtic de la UPF. "Estem davant una evidència més sobre la necessitat d'evitar la contaminació atmosfèrica a l'entorn dels centres escolars, i molt especialment la provinent dels vehicles dièsel”, conclou el primer autor de l’estudi.

Facebook Live amb Jordi Sunyer

Coincidint amb la publicació d’aquest estudi científic, el dia1 de febrer de 2017, a les 16.00, ISGlobal oferirà una entrevista en directe amb Jordi Sunyer a través de la pàgina de Facebook de la institució ( www.facebook.com/isglobal/ ). En aquesta sessió de Facebook Live, l’investigador d’ISGlobal i catedràtic de la UB acceptarà preguntes dels espectadors.

Referència

Sunyer J, Suades-González E, García-Esteban R, Rivas I, Pujol J, Alvarez-Pedrerol M, Forns J, Querol X, Basagaña X. Traffic-related air pollution and attention in primary school children: short-term association . Epidemiology. 2016 Nov 29